Stadsskogsskolan

Välkommen till Stadsskogsskolan!

Stadsskogsskolan är en 7-9 skola med cirka 420 elever och 60 vuxna. Skolan är uppdelad i 6 arbetslag samt två kommunövergripande verksamheter. En för ungdomar med diagnos inom autismspektrat och en annan för elever där den vanliga grundskolan inte är det bästa alternativet. Skolan ligger i bostadsområdet Stadsskogen som är ett villa- och radhusområde i nordvästra Lindesberg. Den ligger på gångavstånd till skog, vatten och stora grönområden.

Stadsskogsskolan präglas av lärande, omtanke och ansvar. Våra kompetenta och engagerade pedagoger står för ett närvarande ledarskap som sätter eleven i centrum av sitt eget lärande. På Stadsskogsskolan har vi ett öppet klimat där vi månar om varandra och trivs tillsammans. Alla vuxna arbetar främjande och förebyggande för att alla elever ska få en så bra skolgång som möjligt. På vår skola tror vi på allas inneboende kraft och förmåga att ta eget ansvar. Att ta tillvara på elevernas engagemang och låta dem ha inflytande över sin skolvardag är en framgångsfaktor.

På Stadsskogsskolan har vi fokus på elevernas lärande. Det innebär att vi som ledning arbetar för en trygg miljö där alla elever ges möjlighet att utvecklas maximalt. Vi vill vara en närvarande kraft på skolan. Tillsammans med elever och personal vill vi skapa en skola som präglas av gemenskap och höga förväntningar. Oavsett bakgrund och individuella förutsättningar är vårt mål att ge alla elever verktyg att stå rustade inför sina framtida val. För oss är samarbetet mellan hem och skola viktigt.

Glöm inte, som vårdnadshavare är du enormt viktig för ditt barns skolgång!

Kontakta Stadsskogsskolan

Högstadievägen, 711 35 Lindesberg

Lag A: 0581-814 69

Lag B: 0581-814 17

Lag C: 0581-814 68

Lag D: 0581-814 18

Lag E: 0581-814 19

Lag F: 0581-814 66

Lag G: 0581-815 62

A28: 0581-812 37

Rektor

Elizabeth Falk

elizabeth.falk@lindesberg.se

0581-814 04

Biträdande rektor

Nils Rutqvist

nils.rutqvist@lindesberg.se

0581-812 07, 076-725 76 87

Ledningsstöd

Malin Axelsson

malin.axelsson@lindesberg.se

079-060 47 94

Kontaktinformation

Kommunens växel/reception

Stentäppsgatan 5, Lindesberg

0581-810 00

barn.utbildningsforvaltningen@lindesberg.se

Senast uppdaterad