Storåskolan

Välkommen till Storåskolan!

Storåskolan är den mindre skolan med de stora möjligheterna, vackert belägen vid Råsvalens norra strand. Omgiven av trolsk Bergslagsskog som inbjuder till ett aktivt friluftsliv. Du tar dig med lätthet till oss då pendlingsmöjligheterna är goda både med tåg och buss. Storåskolan är en mångkulturell 4-9 skola med 220 elever och cirka 30 personal.

Storåskolan präglas av lärande, omtanke och ansvar

Hos oss innebär det att vi tillsammans bygger vår verksamhet på goda relationer och låter lärande och kunskap stå i centrum. Det är en skola där man som elev får växa, ta ansvar och vara delaktig i sitt lärande.

Vi erbjuder en utbildning med hög kvalité för livslångt lärande. Vi arbetar aktivt med skolans värdegrund, för en trygg skolmiljö där alla trivs och känner sig sedda.

Storåskolans personal har positiva och höga förväntningar på sig själva, vårdnadshavare och på eleverna. Tillsammans skapar vi framgång.

Skolledning

”Ditt bästa är för oss tillräckligt bra”

Det är devisen för oss skolledare på Storåskolan. Vi vill vara en närvarande kraft. Tillsammans med elever och medarbetare vill vi arbeta för en skola som värnar om demokrati och ömsesidig respekt för allas lika värde. Där olikheter ses som styrkor.

På Storåskolan möts man av tydlig struktur och värme där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för att man som elev ska lyckas och kunna fullfölja sina drömmar. Där eleven når sin maximala kunskapsutveckling.

Storåskolan - en skola där vi tillsammans arbetar för elevens bästa.

Kontakta Storåskolan

Solviksvägen 1, 711 76 Storå

Åk 4-5: 0581-846 14

Åk 6-9: 0581-846 05

Rektor

Johanna Jönsson

johanna.jonsson@lindesberg.se

0581-846 01

Biträdande rektor

Kenneth Andersson

kenneth.andersson@lindesberg.se

0581-846 22

Kontaktinformation

Kommunens växel/reception

Stentäppsgatan 5, Lindesberg

0581-810 00

barn.utbildningsforvaltningen@lindesberg.se

Senast uppdaterad