Läsårstider, lov och ledigheter

Ledighet för elev

Om ditt barn måste vara ledigt från skolan ska du ansöka om detta. Ansökan lämnas till skolan i god tid före ledigheten.

Ersätt missad kunskap

Skolplikten i Sverige motsvaras av elevens rätt till utbildning. Skolpliktig elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Endast om det finns synnerliga skäl får rektor bevilja längre ledighet (7 kap 18 § skollagen).

Du som vårdnadshavare har det yttersta ansvaret för ditt barns skolgång.

Läsårstider 2021-2022

Höstterminen 2021

Terminsstart: 17 augusti
Terminsavslutning: 22 december

Studiedagar: 22 september och 7 december

Läslov: 1 november - 5 november

Vårterminen 2022

Terminsstart: 11 januari
Skolavslutning: 10 juni

Studiedagar: 10 januari (ej förskola), 15 mars, 25 maj.

Sportlov: 21 februari - 25 februari

Påsklov: 19 april - 22 april

Lovdag: 27 maj (klämdag efter Kr. Himmelsf.)

Senast uppdaterad