Läsårstider, lov och ledigheter

Ledighet för elev

Om ditt barn måste vara ledigt från skolan ska du ansöka om detta. Ansökan lämnas till skolan i god tid före ledigheten.

Ersätt missad kunskap

Skolplikten i Sverige motsvaras av elevens rätt till utbildning. Skolpliktig elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Endast om det finns synnerliga skäl får rektor bevilja längre ledighet (7 kap 18 § skollagen).

Du som vårdnadshavare har det yttersta ansvaret för ditt barns skolgång.

Läsårstider 2022-2023

Höstterminen 2022

Terminsstart: 15 augusti
Terminsavslutning: 21 december

Studiedagar: 21 september och 6 december.

Läslov: 31 oktober - 4 november

Vårterminen 2023

Terminsstart: 10 januari
Skolavslutning: 9 juni

Studiedagar: 9 januari (ej förskola), 15 mars, 22 maj.

Sportlov: 20 februari - 24 februari

Påsklov: 11 april - 14 april

Lovdag: 19 maj (klämdag efter Kr. Himmelsf.)

Senast uppdaterad