Val av skola, anvisad plats

När det är dags för ditt barn att börja skolan kontaktar vi dig som är vårdnadshavare. Du som flyttar till Lindesberg behöver kontakta rektorn för den skola där du vill att ditt barn ska gå.

Skolval inför förskoleklass

Barnens första kontakt med skolan är när de börjar i förskoleklass på hösten samma år de fyller 6 år. Att gå i förskoleklass är obligatoriskt från hösten 2018.

Ett informationsbrev med en fråga om önskad skola skickas ut till vårdnadshavarna i januari som vårdnadshavarna får svara på inom några veckor. I brevet finns information om rätten till skolskjuts utifrån kommunens skolskjutsregler.

Vårdnadshavarna kan välja en skola där deras barn önskar gå. Eleverna placeras efter vårdnadshavarnas önskemål i mån av plats. De som inte skickat in något önskemål placeras på en skola nära hemmet.

Alla elever har rätt att gå i en skola som ligger nära elevens hem (platsen där eleven är folkbokförd).

Skolskjuts vid val av annan skola än anvisad skola

Om du har valt annan skola än den som finns i det upptagningsområde ni bor i, kan ditt barn fortfarande ha rätt till skolskjuts. Kontakta kommunen för mer information.

Vill ni byta skola eller är nyinflyttad?

En anmälan om byte/nyinflytt ska lämnas till rektor på den önskade skolan. Om en elev önskar börja i en skola vid annat tillfälle än vid läsårets start placeras de på den skola vårdnadshavarna önskar. Om det inte finns plats på skolan i den aktuella årskursen kan vårdnadshavarna ställa sig i kö till skolan.

Mottagande rektor kontaktar rektor på elevens nuvarande skola. Tidpunkt för (eventuellt) skolbyte bestäms i samråd mellan rektorer och vårdnadshavare.

Senast uppdaterad