Inneboende, inackordering

Inackorderingstillägg är ett ekonomiskt stöd för dig som studerar på annan ort. Det kan sökas till och med det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.

Stödet avser boende, fördyrat uppehälle samt resor till och från hemmet. Stödet kan inte sökas för gymnasieutbildningar som ges i Lindesbergs kommun.

För att beviljas inackorderingstillägg måste du också ha en resväg, som överstiger 40 km och en restid som är mer än 3 timmar per dag. Du måste vara folkbokförd i Lindesbergs kommun och studierna måste vara på heltid. Du får inte ha kommit in på frisöksplats.

Senast uppdaterad