Kulturskolans avgifter och regler

Kulturskolans avgifter betalas varje termin via faktura. För påbörjad termin debiteras full terminsavgift.

De här avgifterna gäller för kulturskolan:

  • Grundkurs 1000 kr/termin
  • Fördjupningskurs 1 550 kr/termin
  • Introduktionskurs 375 kr/10 gånger
  • Instrumenthyra 350 kr/termin
  • Syskonrabatt på grundkurs 350 kr/termin

Avgifterna är de subventionerade avgifterna för dig som är folkbokförd i Lindesbergs kommun.

Kurserna betalas via faktura som skickas ut i februari för vårterminen och i oktober för höstterminen.

Undervisning fortgår till dess att du som vårdnadshavare eller fakturamottagare säger upp platsen skriftligt. Säg upp platsen i god tid innan terminen börjar. Påbörjad termin debiteras full terminsavgift. Terminsavgiften korrigeras inte på grund av elevs frånvaro.

Regler för undervisning, instrument och studiematerial

Undervisningen sker både i grundskolans lokaler under dagtid men också i kulturskolans egna lokaler på Lindeskolan. Undervisningen sker enskilt eller i grupp beroende på elevens ålder och förutsättningar.

På grund- och fördjupningskurs erbjuds varje elev minst 27 lektioner per läsår. Vid dessa tillfällen kan konserter och projekt ingå. Vid terminsstart kontaktar våra lärare er för att komma överens om läsårets lektionstider.

Noter och övrigt studiematerial köper eleven i samråd med läraren.

Vissa blås- och stråkinstrument kan man hyra av kulturskolan de första åren, därefter bör man skaffa ett eget instrument.

Frånvaro meddelas till elevens lärare eller kulturskolans expedition.

Senast uppdaterad