Välkommen till ett nytt läsår på kulturskolan!

Logotyp för kulturskolan Garnalia, endast dekorationsbild i sammanhanget.

Våren blev annorlunda för de flesta av oss och för kulturskolans verksamhet innebar det en del förändringar. Vi kunde t ex inte genomföra konserter och föreställningar som planerat men vi lyckades hitta andra innovativa och bra lösningar. Ett stort tack till lärare, elever och vårdnadshavare för kreativt tänkande och stort tålamod!

Vi måste fortfarande anstränga oss genom att tillsammans ta ansvar. Därför måste vi även denna höst förhålla oss till den verklighet som råder med anledning av Covid 19-pandemin:

  • Elever som har symptom, även milda, ska stanna hemma.
  • Ta för vana att tvätta händerna innan lektion.
  • Håll avstånd till andra.

Vad gäller för kulturskolans körer, grupper och ensembler?

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19. Ambitionen är att undervisningen pågår så långt det är möjligt.

Vi ser till varje grupps förutsättningar utifrån vad det är för ämne, lokal, elevantal och ålder. Det kan därför bli olika lösningar för olika grupper. Vi ber om er förståelse för detta.

Lärare kommer att höra av sig om det finns förändringar som berör ditt barn. Det kan handla om lokalbyten, uppdelade grupper, erbjudande om digital undervisning eller annat som underlättar för oss att hålla oss till de direktiv som råder.

Deltar ditt barn i enskild undervisning?

Undervisningen fortsätter som vanligt. Prata med ditt barns lärare om du känner dig osäker eller har särskilda skäl till att önska digital undervisning?

Hur blir det med konserter/föreställningar?

Vi kommer att erbjuda konserter för mindre publik i den mån det går utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer, parallellt kommer vi också att fortsätta med digitala lösningar.

Meddela läraren

Kom ihåg att meddela läraren om ditt barn inte kan närvara vid planerad lektion.
Tillsammans hjälps vi åt att skapa en säker undervisningsmiljö för våra elever!

Med vänliga hälsningar
Erik Lundqvist, rektor Kulturskolan Garnalia

Senast uppdaterad