Kulturskolans Musiklek

Välkommen till Kulturskolan Garnalias Musiklek för barn 2-5 år, en gemensam aktivitet för barn och föräldrar!

Vill du och ditt barn vara med och leka med rörelse, fantasi, sång och musik? Anmäl er till Kulturskolan Garnalias Musiklek!

Vi ses under tio torsdagar i höst, mellan kl. 16:30 - 17:10. Start den 9 september.

Musikleken är i Kulturskolan Garnalias sal H19 på Lindeskolan och kostar 375 kronor per termin.

Du anmäler dig via kulturskolans e-tjänst: lindesberg.se/kulturskolan

Varmt välkomna!

Senast uppdaterad