Modersmål

Barn och unga med ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i skolan. Undervisningen är frivillig.

Undervisningen går ut på att eleverna ska utveckla sitt modersmål. De också ska lära sig mera om den egna kulturen och få möjlighet att utvecklas till tvåspråkiga individer med dubbel kulturell identitet och kulturkompetens.

Grundskola

Elever i grund- och grundsärskolan kan studera ämnet modersmål som elevens val, språkval, skolans val eller utanför den ordinarie undervisningen. Det vanligaste är att elevens studerar utanför ordinarie skoltid.

Regler och riktlinjer att följa

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska har i vissa fall rätt till undervisning i detta språk.

Språket ska vara elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket.

Det ska finnas minst fem elever i kommunen som önskar undervisning i språket och det ska finnas en lämplig lärare.

Adopterade barn med annat modersmål än svenska kan erbjudas undervisning i sitt modersmål även om modersmålet inte är det dagliga umgängesspråket i hemmet.

Nationella minoritetsspråken

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska) erbjuds - även om det finns färre än fem elever i kommunen som önskar undervisning i språket.

Betyg

Betyg ges i modersmål i både grundskolan och i gymnasiet.

Om eleven vill sluta med undervisningen i modersmålet

Eftersom modersmål blir ett obligatoriskt ämne efter anmälan måste en uppsägning göras om eleven vill sluta med undervisningen i modersmålet.

Samordnare modersmålsundervisning

Anna Unosson

anna.unosson@lindesberg.se

0581-814 58

Senast uppdaterad