Pågående skolprojekt

Grundskolan i Lindesbergs kommun byggs om i tre etapper.

Dekorationsbild med sex ungdomar som står i ring och skrattar ner mot kameran som är i mitten.

Motivet är att grundskolorna F-6 i Lindesberg inte kan ta emot fler elever i nuvarande lokaler. För att vi ska kunna tillgodose en bra studiemiljö för eleverna och en bra arbetsmiljö för personalen, ses grundskolans hela organisation över i tre etapper.

Utbyggnaden av Björkhagaskolan är den första etappen. Den andra etappen gäller projektering av en ny 7-9 skola, Lindbackaskolan, i nära anslutning till Brotorpsskolan på Stadsskogsvallen för cirka 650 elever. I samband med nybygget renoveras även Brotorpsskolan för att få kapacitet för 550 elever, samtidigt som även särskolan samlokaliseras till det nya skolområdet.

Den nya 7-9 skolan får ett större produktionskök som ska leverera tretusen portioner om dagen till kommunens förskolor, skolor och äldreboenden. Lindeskolans kök, som tidigare producerat mat till flera av kommunens skolor och äldreboenden, kommer då framöver att enbart leverera mat till Lindeskolan.

Den sista och tredje etappen innebär att kommunen lämnar Stadsskogsskolan och Kristinaskolan, för att flytta skolverksamheten till nya mer ändamålenliga skollokaler.

Mer information

Processledare barn -och utbildningsförvaltningen

Irene Eriksson

070-160 94 95

irene.eriksson@lindesberg.se

Senast uppdaterad