Brotorpsskolan rustas

Ombyggnad och tillbyggnad planeras på Brotorpsskolan.

Brotorpsskolan och Björkhagaskolan byggs ut för att kunna ta emot elever från Kristinaskolan. För Brotorpsskolans del innebär det renovering och utbyggnad för att få kapacitet för att ta emot 550 elever, samtidigt som även särskolan samlokaliseras till det nya skolområdet.

Projektet innefattar ombyggnad av befintlig skola F-6, samt en tillbyggnad på 1.500 m2 av densamma. Det innefattar också markanläggning med bland annat utemiljö till skolverksamhet med mötesplatser, idrottsanläggning och lekutrustning för de yngre m.m. Även parkeringsytor och bussangöring rustas upp för att erbjuda en säker och praktisk skolmiljö. Grönytor och planteringar ses över för att en estetisk och miljöriktig utemiljö.

Projektet beräknas vara färdigställt augusti 2021.

Kontakt

Rektor

Anna Unosson

0581-814 58

Senast uppdaterad