Lägesrapport från byggarbetsplatsen

Lägesrapporten fylls på kontinuerligt. Fäll ut önskat datum och se vad som hänt på byggarbetsplatsen.

Hus 1-6 Brotorpsskolans upprustning

 • Befintlig Brotorpsskola har rustats i två etapper.
 • Etapp 1 två hus rustades under sommaren och hösten 2020 och slutbesiktades under december.
 • Etapp 2 tre hus rustades under våren 2021.
 • Vissa mindre ombyggnationer och en mindre tillbyggnad har gjorts.
 • Hus 6 idrottshallen rustades under sommaren 2020.

Hus 7 Brotorpsskolans tillbyggnad

 • Byggnaden var klar och togs i bruk fr.o.m. höstterminen 2020.
 • Beställning av möbler är klar och leverans sker i augusti.
 • Vi kommer att bjuda in till Öppet Hus 21-10-09.
 • Invigning av lokalerna kommer att ske 21-08-17.
 • Hus 2, 4 och 5 besiktades 21-05-26 och verksamheten fick tillträde till lokalerna 21-06-07.

Hus 8 Matsal, no-salar, lokaler för autistklasser och A28

 • Besiktning gjordes under december. Kök och skolrestaurang togs i bruk i början av januari.
 • Brotorpsskolans elever äter samtliga måltider på Lindbackaskolan – frukost, lunch och mellanmål.
 • Övriga utrymmen tas i bruk vid höstterminsstarten 2021.
 • Beställning av möbler är klar och leverans sker i augusti.

Hus 9 Särskola och administration

 • Besiktning gjordes under december. Särskolans verksamhet på Kristinaskolan och Brotorpsskolan
 • flyttade in på plan 1 och 2 till skolstart i januari.
 • På plan 3 har några kontor tagits i bruk. Brotorpsskolans skolsköterskor har sin mottagning på Lindbackaskolan under vårterminen 2021 när lokalerna på Brotorpsskolan rustas.
 • Särskolans rektor och IT-stöd har flyttat in.
 • Övrig verksamhet flyttar in i juni 2021.

Hus 10 Salar för praktiskt/estetiska ämnen och elevsalar

 • Arbete med belysning fasadskärm pågår.
 • På plan 1-4 pågår komplettering och injustering.
 • Beställning av möbler är klar och leverans kommer att ske i augusti.
 • Huset besiktades 21-05-27 och 21-05-28 och verksamheten fick tillträde till lokalerna 21-06-07.

Hus 11 Husens nav med rastutrymmen, bibliotek, hemkunskapssalar och personalutrymmen

 • Besiktning gjordes under december.
 • Vissa kompletteringar av inredning pågår.
 • Eleverna från Brotorpsskolan har sin ingång till skolrestaurangen i hus 11.
 • Övriga utrymmen tas i bruk till höstterminsstarten 2021.
 • Beställning av möbler är klar och leverans kommer att ske i augusti.

Hus 12 Idrottshall

 • På plan 1-3 pågår målning och mattläggning.
 • Arbete med undertak i korridorer, inredning och komplettering läktare.
 • Arbete med fasadplattor samt utvändigt konstverk av Astrid Krogh.
 • Projektering av angöring från Ishockeygatan till ishall, idrottshall och curlinghall pågår.
 • Hus 12 kommer att besiktas 21-07-13 och verksamheten får tillträde till lokalerna 21-07-19.
 • Beställning av utrustning pågår.

Utemiljö

 • Angöringar för handikappfordon och bussangöring är klara. Skyltning och målning ska göras.
 • Montering av diverse utrustningar pågår samt plattsättning.
 • Utemiljön kommer att besiktas 21-08-17.

Invigning och Öppet Hus

 • Invigning av lokalerna kommer att ske 21-08-18.
 • Vi planerar att bjuda in till Öppet Hus 21-10-09.

Hus 1-6 Brotorpsskolans upprustning

 • Befintlig Brotorpsskola rustas i två etapper.
 • Etapp 1 två hus rustades under sommaren och hösten 2020 och slutbesiktades under december.
 • Etapp 2 tre hus rustas under våren 2021.
 • Vissa mindre ombyggnationer och en mindre tillbyggnad kommer att göras.
 • Hus 6 idrottshallen rustades under sommaren 2020.
 • Hus 2, 4 och 5 kommer att besiktas 26 maj och verksamheten får tillträde till lokalerna 7 juni.
 • Invigning av lokalerna kommer att ske 17 augusti.
 • Beställning av möbler pågår.

Hus 7 Brotorpsskolans tillbyggnad

 • Byggnaden var klar och togs i bruk höstterminen 2020.

Hus 8 Matsal, no-salar, lokaler för autistklasser och A28

 • Besiktning gjordes under december. Kök och skolrestaurang togs i bruk i början av januari.
 • Brotorpsskolans elever äter samtliga måltider på Lindbackaskolan – frukost, lunch och mellanmål.
 • Övriga utrymmen tas i bruk vid höstterminsstarten 2021.
 • Beställning av möbler pågår.

Hus 9 Särskola och administration

 • Besiktning gjordes under december. Särskolans verksamhet på Kristinaskolan och Brotorpsskolan flyttade in på plan 1 och 2 till skolstart i januari.
 • På plan 3 har några kontor tagits i bruk. Brotorpsskolans skolsköterskor har sin mottagning på Lindbackaskolan under vårterminen 2021 när lokalerna på Brotorpsskolan rustas.
 • Särskolans rektor och IT-stöd har flyttat in.
 • Övrig verksamhet flyttar in i juni 2021.

Hus 10 Salar för praktiskt/estetiska ämnen och elevsalar

 • Arbete med belysning fasadskärm pågår.
 • På plan 1-4 pågår komplettering och injustering.
 • Beställning av möbler pågår.
 • Huset kommer att besiktas 27 och 28 maj.
 • Verksamheten får tillträde till lokalerna 7 juni.

Hus 11 Husens nav med rastutrymmen, bibliotek, hemkunskapssalar och personalutrymmen

 • Besiktning gjordes under december.
 • Vissa kompletteringar av inredning pågår.
 • Eleverna från Brotorpsskolan har sin ingång till skolrestaurangen i hus 11.
 • Övriga utrymmen tas i bruk till höstterminsstarten 2021.
 • Beställning av möbler pågår.

Hus 12 Idrottshall

 • På plan 1-3 pågår gipsning av innerväggar, målning och mattläggning.
 • Arbete med undertak, väggbeklädnad av innerväggar samt kanalisation av ventilation.
 • Arbete med fasadplattor samt utvändigt konstverk av Astrid Krogh.
 • Projektering av angöring från Ishockeygatan till ishall, idrottshall och curlinghall pågår.
 • Hus 12 kommer att besiktas 13 juli.
 • Verksamheten får tillträde till lokalerna 19 juli.
 • Beställning av utrustning pågår.

Utemiljö

 • Angöringar för handikappfordon och bussangöring är klara.
 • Skyltning och målning ska göras.
 • Asfaltering vid skolans huvudentré vid hus 11.
 • Utemiljön kommer att besiktas 17 augusti.

Öppet Hus

 • Vi planerar att bjuda in till Öppet Hus 9 oktober 2021.

Hus 1-6 Brotorpsskolans upprustning

 • Befintlig Brotorpsskola rustas i två etapper.
 • Etapp 1 två hus rustades under sommaren och hösten 2020 och slutbesiktades under december.
 • Etapp 2 tre hus rustas under våren 2021.
 • Vissa mindre ombyggnationer och en mindre tillbyggnad kommer att göras.
 • Hus 6 idrottshallen rustades under sommaren 2020.

Hus 7 Brotorpsskolans tillbyggnad

 • Byggnaden var klar och togs i bruk höstterminen 2020.

Hus 8 Matsal, no-salar, lokaler för autistklasser och A28

 • Besiktning gjordes under december. Kök och skolrestaurang togs i bruk i början av januari.
 • Brotorpsskolans elever kommer att äta samtliga måltider på Lindbackaskolan – frukost, lunch och mellanmål.
 • Övriga utrymmen tas i bruk vid höstterminsstarten 2021.

Hus 9 Särskola och administration

 • Besiktning gjordes under december. Särskolans verksamhet på Kristinaskolan och Brotorpsskolan
 • flyttade in på plan 1 och 2 till skolstart i januari.
 • På plan 3 har några kontor tagits i bruk. Brotorpsskolans skolsköterskor har sin mottagning på Lindbackaskolan under vårterminen 2021 när lokalerna på Brotorpsskolan rustas.
 • Särskolans rektor och IT-stöd har flyttat in.
 • Övrig verksamhet flyttar in i juni 2021.

Hus 10 Salar för praktiskt/estetiska ämnen och elevsalar

 • Belysning fasadskärm.
 • På plan 1 komplettering radiatorer, konvektorer, ventilation samt el.
 • På plan 2 montering inredning, komplettering radiatorer, konvektorer, ventilation samt el.
 • På plan 3 komplettering radiatorer, konvektorer, ventilation samt el.
 • På plan 4 mattläggning, montering av dörrar samt komplettering av el.

Hus 11 Husens nav med rastutrymmen, bibliotek, hemkunskapssalar och personalutrymmen

 • Besiktning gjordes under december.
 • Vissa kompletteringar av inredning pågår.
 • Eleverna från Brotorpsskolan har sin ingång till skolrestaurangen i hus 11.
 • Övriga utrymmen tas i bruk till höstterminsstarten 2021.

Hus 12 Idrottshall

 • På plan 1-3 pågår gipsning av innerväggar. Arbete med undertak och väggbeklädnad sporthallar.
 • Arbete med rörstråk vatten och värme, kabeldragning och dosor el, fläktrum och schakt.
 • Arbete med fasadplattor.
 • Projektering av angöring från Ishockeygatan till ishall, idrottshall och curlinghall pågår.

Utemiljö

 • Angöringar för handikappfordon och bussangöring är klara. Skyltning och målning ska göras.
 • Markarbeten på ytor runt hus 10 har påbörjats.

Hus 1-6 Brotorpsskolans upprustning

 • Befintlig Brotorpsskola rustas i två etapper.
 • Etapp 1 två hus rustades under sommaren och hösten 2020 och slutbesiktades under december.
 • Etapp 2 tre hus rustas under våren 2021.
 • Vissa mindre ombyggnationer och en mindre tillbyggnad kommer att göras.
 • Hus 6 idrottshallen rustades under sommaren 2020.

Hus 7 Brotorpsskolans tillbyggnad

 • Byggnaden var klar och togs i bruk höstterminen 2020.

Hus 8 Matsal, no-salar, lokaler för autistklasser och A28

 • Besiktning gjordes under december. Kök och skolrestaurang togs i bruk i början av januari.
 • Brotorpsskolans elever kommer att äta samtliga måltider på Lindbackaskolan – frukost, lunch och mellanmål.
 • Övriga utrymmen tas i bruk vid höstterminsstarten 2021.

Hus 9 Särskola och administration

 • Besiktning gjordes under december. Särskolans verksamhet på Kristinaskolan och Brotorpsskolan
 • flyttade in på plan 1 och 2 till skolstart i januari.
 • På plan 3 har några kontor tagits i bruk. Brotorpsskolans skolsköterskor har sin mottagning
 • på Lindbackaskolan under vårterminen 2021 när lokalerna på Brotorpsskolan rustas.
 • Särskolans rektor och IT-stöd har flyttat in.
 • Övrig verksamhet flyttar in i juni 2021.

Hus 10 Salar för praktiskt/estetiska ämnen och elevsalar

 • Viss komplettering utvändigt.
 • På plan 1 montering inredning, radiatorer och konvektorer samt komplettering av el.
 • På plan 2 montering inredning, radiatorer och konvektorer samt komplettering av el.
 • På plan 3 mattläggning, montering av dörrar samt komplettering av el.
 • På plan 4 arbete med ventilation och målning samt komplettering av el.

Hus 11 Husens nav med rastutrymmen, bibliotek, hemkunskapssalar och personalutrymmen

 • Besiktning gjordes under december.
 • Vissa kompletteringar av inredning pågår.
 • Eleverna från Brotorpsskolan har sin ingång till skolrestaurangen i hus 11.
 • Övriga utrymmen tas i bruk till höstterminsstarten 2021.

Hus 12 Idrottshall

 • På plan 1 pågår gipsning av innerväggar.
 • På plan 1-3 pågår arbete med installationsväggar, avlopp, rörstråk vatten och värme, kabeldragning och dosor el, fläktrum och schakt samt arbete med komplettering ytterväggar och fasadplattor.
 • Projektering av angöring från Ishockeygatan till ishall, idrottshall och curlinghall pågår.

Utemiljö

 • Ett förråd till särskolan byggs och beräknas vara klart vecka 11.
 • Angöringar för handikappfordon och bussangöring är klara. Skyltning och målning ska göras.
 • Övrigt markarbete kommer att påbörjas under våren när vädret tillåter.

Hus 1-6 Brotorpsskolans upprustning

 • Befintlig Brotorpsskola rustas i två etapper.
 • Etapp 1 två hus rustades under sommaren och hösten 2020 och slutbesiktades under december.
 • Etapp 2 tre hus rustas under våren 2021.
 • Vissa mindre ombyggnationer och en mindre tillbyggnad kommer att göras.
 • Hus 6 idrottshallen rustades under sommaren 2020.

Hus 7 Brotorpsskolans tillbyggnad

 • Byggnaden var klar och togs i bruk höstterminen 2020.

Hus 8 Matsal, no-salar, lokaler för autistklasser och A28

 • Besiktning gjordes under december. Kök och skolrestaurang togs i bruk i början av januari.
 • Brotorpsskolans elever kommer att äta samtliga måltider på Lindbackaskolan – frukost, lunch och mellanmål.
 • Övriga utrymmen tas i bruk vid höstterminsstarten 2021.

Hus 9 Särskola och administration

 • Besiktning gjordes under december. Särskolans verksamhet på Kristinaskolan och Brotorpsskolan.
 • flyttade in på plan 1 och 2 till skolstart i januari.
 • På plan 3 har några kontor tagits i bruk. Brotorpsskolans skolsköterskor har sin mottagning.
 • på Lindbackaskolan under vårterminen 2021 när lokalerna på Brotorpsskolan rustas.
 • Särskolans rektor och IT-stöd har flyttat in.
 • Övrig verksamhet flyttar in i juni 2021.

Hus 10 Salar för praktiskt/estetiska ämnen och elevsalar

 • Viss komplettering utvändigt.
 • På plan 1 pågår arbete med att montera inredning.
 • På plan 2 pågår mattläggning.
 • På plan 3 pågår arbete med undertak och komplettering el och kabeldragning.
 • På plan 4 pågår arbete med ventilation och målning.

Hus 11 Husens nav med rastutrymmen, bibliotek, hemkunskapssalar och personalutrymmen

 • Besiktning gjordes under december.
 • Vissa kompletteringar av inredning pågår.
 • Eleverna från Brotorpsskolan har sin ingång till skolrestaurangen i hus 11.
 • Övriga utrymmen tas i bruk till höstterminsstarten 2021.

Hus 12 Idrottshall

 • På plan 1 pågår gipsning av innerväggar.
 • På plan 2 pågår förberedelse flytspackling samt arbete med avlopp, rörstråk och golvvärme.
 • På plan 3 pågår förberedelse för flytspackling.
 • Projektering av entré från parkering vid Ishockeygatan till ishall, idrottshall och curlinghall pågår.

Utemiljö

 • Ett förråd till särskolan byggs och beräknas vara klart vecka 8.
 • Angöringar för handikappfordon och bussangöring är klara. Skyltning och målning ska göras.
 • Arbete med trappor och stödmurar pågår.
 • Övrigt markarbete kommer att påbörjas under våren när vädret tillåter.

Hus 1-6 Brotorpsskolans upprustning

 • Befintlig Brotorpsskola kommer att rustas i två etapper.
 • Etapp 1 under sommaren och hösten 2020. Slutstädas och slutbesiktas under december.
 • Etapp 2 under våren 2021.
 • Vissa mindre ombyggnationer och en mindre tillbyggnad kommer att göras.
 • Hus 6 idrottshallen rustades under sommaren 2020.

Hus 7 Brotorpsskolans tillbyggnad

 • Byggnaden var klar och togs i bruk höstterminen 2020.

Hus 8 Matsal, no-salar, lokaler för autistklasser och A28

 • Byggkompletteringar pågår.
 • En lösning är klar för avskärmning och möblering av skolrestaurangen. Målet har varit att den ska utformas för att ge en trivsam matsituation och samtidigt kunna användas för större samlingar.
 • Besiktning kommer att göras under december och kök och skolrestaurang tas i bruk i januari.
 • Brotorpsskolans elever kommer att äta samtliga måltider på Lindbackaskolan – frukost, lunch och mellanmål.

Hus 9 Särskola och administration

 • Byggkomplettringar pågår bl.a. montering av personliftar i särskolan.
 • Slutstädning och besiktning kommer att göras under december. Särskolans verksamhet på Kristinaskolan och Brotorpsskolan flyttar in på plan 1 och 2 i januari.
 • På plan 3 kommer några kontor att tas i bruk. Brotorpsskolans skolsköterska kommer att ha sin mottagning på Lindbackaskolan under vårterminen 2021 när lokalerna på Brotorpsskolan rustas.

Hus 10 Salar för praktiskt/estetiska ämnen och elevsalar

 • Viss komplettering utvändigt.
 • Målning på plan 2 pågår.
 • På plan 3 och 4 färdigställs innerväggar bl.a. gipsning plan 4.
 • Komplettering av installation av el, vs och ventilation pågår.

Hus 11 Husens nav med rastutrymmen, bibliotek, hemkunskapssalar och personalutrymmen

 • Arbete med sittgradäng är klar. I gradängen kommer det att finns arbetsbord och laddmöjligheter för eleverna.
 • Komplettering av installation el, vs och ventilation på plan 1 och 2 pågår samt montering av inredning.
 • Slutstädning och besiktning kommer att göras under december.
 • Eleverna från Brotorpsskolan har sin ingång till skolrestaurangen i hus 11.

Hus 12 Idrottshall

 • Arbete med tak och väggar pågår, komplettering med gips utvändigt.
 • Arbete med innerväggar pågår bland annat installationsväggar.
 • Projektering av entré från parkering vid Ishockeygatan till ishall, idrottshall och curlinghall pågår.

Utemiljö

 • Angöring och parkering mot Fotbollsgatan för Brotorpsskolan samt personalparkering mot Ishockeygatan är klara.
 • Arbete med bullervall mot Bergslagsbacken i form av gabioner är klar.
 • Plantering på färdiga ytor är avslutad.
 • Arbetet med att färdigställa särskolans utemiljö vid Lindbackaskolan pågår.
 • Ett förråd till särskolan ska byggas och beräknas vara klart i februari.
 • Plattläggning mellan Brotorpsskolan och Lindbackaskolan är klar.
 • Upprustningen av utemiljön vid särskolans nuvarande lokaler vid Brotorpsskolan är klar.
 • Nya fotbollsplaner var klara att tas i bruk 23.11.
 • Angöringar för handikappfordon och bussangöring är klara. Skyltning och målning ska göras.
 • Arbete med varuintag till köket pågår.

Hus 1-6 Brotorpsskolans upprustning

 • Befintlig Brotorpsskola kommer att rustas i två etapper.
 • Etapp 1 under sommaren och hösten 2020.
 • Etapp 2 under våren 2021.
 • Vissa mindre ombyggnationer och en mindre tillbyggnad kommer att göras.
 • Hus 6 idrottshallen rustades under sommaren 2020.

Hus 7 Brotorpsskolans tillbyggnad

 • Byggnaden var klar och togs i bruk höstterminen 2020.

Hus 8 Matsal, no-salar, lokaler för autistklasser och A28

 • Byggkompletteringar pågår.
 • En lösning är klar för avskärmning och möblering av skolrestaurangen. Målet har varit att den ska utformas för att ge en trivsam matsituation och samtidigt kunna användas för större samlingar.
 • Besiktning kommer att göras under december och kök och skolrestaurang tas i bruk i januari.
 • Brotorpsskolans elever kommer att äta samtliga måltider på Lindbackaskolan – frukost, lunch och mellanmål.

Hus 9 Särskola och administration

 • Byggkomplettringar pågår bl.a. montering av personliftar i särskolan.
 • Besiktning kommer att göras under december. Särskolans verksamhet på Kristinaskolan och Brotorpsskolan flyttar in på plan 1 och 2 i januari.
 • På plan 3 kommer några kontor att tas i bruk.
 • Brotorpsskolans skolsköterska kommer att ha sin mottagning på Lindbackaskolan under vårterminen 2021 när lokalerna på Brotorpsskolan rustas.

Hus 10 Salar för praktiskt/estetiska ämnen och elevsalar

 • Viss komplettering utvändigt.
 • På plan 3 och 4 färdigställs innerväggar bl.a. gipsning plan 4.
 • Installation av el och vs pågår.
 • Uppsättning av sprinklers på plan 3 pågår samt arbete med ventilation på plan 1.

Hus 11 Husens nav med rastutrymmen, bibliotek, hemkunskapssalar och personalutrymmen

 • Arbete med sittgradäng är klar. I gradängen kommer det att finns arbetsbord och laddmöjligheter för eleverna.
 • Komplettering av installation el, va och ventilation på plan 1 och 2 pågår samt montering av inredning.
 • Målning på plan 1 och 2 samt läggning av mattor på plan 2 pågår.
 • Besiktning kommer att göras under december.
 • Eleverna från Brotorpsskolan har sin ingång till skolrestaurangen i hus 11.

Hus 12 Idrottshall

 • Arbete med tak och väggar pågår.
 • Arbete med innerväggar har påbörjats.
 • Projektering av entré från parkering vid Ishockeygatan till ishall, idrottshall och curlinghall pågår.

Utemiljö

 • Arbetet med den slutliga utformningen och utrustningen är klart.
 • Angöring och parkering mot Fotbollsgatan för Brotorpsskolan samt personalparkering mot Ishockeygatan är klara.
 • Arbete med bullervall mot Bergslagsbacken i form av gabioner är klar. Vissa planteringar ska göras.
 • Arbetet med att färdigställa särskolans utemiljö vid Lindbackaskolan pågår.
 • Ett förråd till särskolan ska byggas.
 • Plattläggning mellan Brotorpsskolan och Lindbackaskolan är klar.
 • Upprustningen av utemiljön vid särskolans nuvarande lokaler vid Brotorpsskolan är snart klar och kan börja användas 23.11.
 • Nya fotbollsplaner är klara att tas i bruk 23.11.
 • Angöringen för handikappfordon är klar.
 • Arbete med bussangöring pågår.
 • Arbete med varuintag till köket pågår.

Hus 1-6 Brotorpsskolans upprustning

 • Befintlig Brotorpsskola kommer att rustas i två etapper.
 • Etapp 1 under sommaren och hösten 2020.
 • Etapp 2 under våren 2021.
 • Vissa mindre ombyggnationer och en mindre tillbyggnad kommer att göras.
 • Hus 6 idrottshallen rustades under sommaren 2020.

Hus 7 Brotorpsskolans tillbyggnad

 • Byggnaden var klar och togs i bruk höstterminen 2020.

Hus 8 Matsal, no-salar, lokaler för autistklasser och A28

 • Utvändig komplettering av väggar och fasadskivor.
 • Byggnation av invändiga väggar och arbete med installationer av vs och el pågår.
 • Montering av radiatorer och undertak samt mattläggning på plan 2 pågår samt målning plan 1.
 • I produktionsköket är alla väggar uppsatta. Fundament för större köksinredning är utplacerat och massagolv klart. Uppsättning av kakel pågår.
 • En diskussion pågår hur avskärmningen och möblering av matsalen ska utformas för att ge en trivsam matsituation och samtidigt kunna användas för större samlingar.

Hus 9 Särskola och administration

 • Arbete med installationer pågår bl.a. av personliftar i särskolan.
 • Montering av fast inredning och innerdörrar pågår samt komplettering av elinstallationer.
 • Uppsättning av laminatskivor på nedre delarna av väggarna ska göras. Laminatskivorna är mindre känsliga för stötar och märken än målade väggar.

Hus 10 Salar för praktiskt/estetiska ämnen och elevsalar

 • Viss komplettering utvändigt.
 • På plan 3 och 4 färdigställs innerväggar bl.a. gipsning plan 4.
 • Installation av el, vatten och ventilation pågår.
 • Uppsättning av sprinklers på plan 3 pågår samt arbete med ventilation på plan 1.

Hus 11 Husens nav med rastutrymmen, bibliotek, hemkunskapssalar och personalutrymmen

 • Arbete med sittgradäng är klar. I gradängen kommer det att finns arbetsbord och laddmöjligheter för eleverna.
 • Installation av el, vatten och ventilation på plan 1, 2 och 3.
 • Målning på plan 1 och 2 samt läggning av mattor på plan 2 pågår.

Hus 12 Idrottshall

 • Arbete med tak och väggar pågår.
 • Projektering av entré från parkering vid Ishockeygatan till ishall och idrottshall pågår.

Utemiljö

 • Arbetet med den slutliga utformningen och utrustningen är klart.
 • Angöring och parkering mot Fotbollsgatan för Brotorpsskolan samt personalparkering mot Ishockeygatan är klara.
 • Arbete med bullervall mot Bergslagsbacken i form av gabioner är klar. Vissa planteringar ska göras.
 • Arbetet med att färdigställa särskolans utemiljö vid Lindbackaskolan pågår.
 • Upprustningen av utemiljön vid särskolans nuvarande lokaler vid Brotorpsskolan är snart klar och kan börja användas.
 • Nya fotbollsplaner är klara att tas i bruk 23 november.
 • Arbete med plattytor utanför hus 7 pågår.
 • Angöringen för handikappfordon är klar.
 • Arbete med bussangöring pågår.

Hus 1-6 Brotorpsskolans upprustning

 • Befintlig Brotorpsskola kommer att rustas i två etapper.
 • Etapp 1 under sommaren och hösten 2020.
 • Etapp 2 under våren 2021.
 • Idrottshallen rustas under sommaren 2020.
 • Vissa mindre ombyggnationer och en mindre tillbyggnad kommer att göras.
 • Projekteringsarbetet pågår.

Hus 7 Brotorpsskolans tillbyggnad

 • Byggnaden var klar och togs i bruk höstterminen 2020.

Hus 8 Matsal, no-salar, lokaler för autistklasser och A28

 • Utvändig komplettering av väggar och fasadskivor.
 • Byggnation av invändiga väggar och arbete med installationer av vs och el pågår.
 • Montering av radiatorer och undertak samt mattläggning på plan 2 pågår.
 • I produktionsköket är alla väggar uppsatta. Fundament för större köksinredning är utplacerat och massagolv klart. Uppsättning av kakel pågår.
 • En diskussion pågår hur avskärmningen av matsalen ska utformas för att ge en trivsam matsituation och samtidigt kunna användas för större samlingar.

Hus 9 Särskola och administration

 • Arbete med installationer pågår bl.a. av personliftar i särskolan.
 • Montering av fast inredning och innerdörrar pågår.
 • Uppsättning av laminatskivor på nedre delarna av väggarna ska göras.
 • Laminatskivorna är mindre känsliga för stötar och märken än målade väggar.

Hus 10 Salar för praktiskt/estetiska ämnen och elevsalar

 • Viss komplettering utvändigt.
 • På plan 3 och 4 färdigställs innerväggar.
 • Installation av el på plan 1 och 4.
 • Uppsättning av sprinklers på plan 2 pågår.

Hus 11 Husens nav med rastutrymmen, bibliotek, hemkunskapssalar och personalutrymmen

 • Arbete med sittgradäng är klar. I gradängen kommer det att finns arbetsbord och laddmöjligheter för eleverna.
 • Installation av el på plan 1 och 2 pågår samt arbete med ventilation på plan 1, 2 och 3.
 • Målning på plan 1 och 2 pågår.

Hus 12 Idrottshall

 • Resning av stomme är klar.
 • Arbete med tak och innerväggar pågår.
 • Projektering av entré från parkering vid Ishockeygatan till ishall och idrottshall pågår.

Utemiljö

 • Arbetet med den slutliga utformningen och utrustningen är klart.
 • Angöring och parkering mot Fotbollsgatan för Brotorpsskolan samt personalparkering mot Ishockeygatan är klara.
 • Arbete med bullervall mot Bergslagsbacken i form av gabioner är klar. Vissa planteringar ska göras.
 • Brotorpsskolans utemiljö är klar.
 • Arbetet med att färdigställa särskolans utemiljö pågår.
 • Angöringen för handikappfordon är klar.
 • Arbete med bussangöring pågår.
 • Utemiljö bakom hus 5 (Brotorpsskolan) och en ny fotbollsplan är klara inom de närmaste veckorna.

Hus 1-6 Brotorpsskolans upprustning

 • Befintlig Brotorpsskola kommer att rustas i två etapper.
 • Etapp 1 under sommaren och hösten 2020.
 • Etapp 2 under våren 2021.
 • Idrottshallen rustas under sommaren 2020.
 • Vissa mindre ombyggnationer och en mindre tillbyggnad kommer att göras. Projekteringsarbetet pågår.

Hus 7 Brotorpsskolans tillbyggnad

 • Besiktning av byggnaden är klar och verksamheten började flytta in i lokalerna 2020-06-15.
 • Nya möbler kommer att levereras och monteras före sommaren.

Hus 8 Matsal, no-salar, lokaler för autistklasser och A28

 • Utvändig komplettering av väggar och fasadskivor.
 • Byggnation av invändiga väggar och arbete med installationer pågår.
 • I produktionsköket är alla väggar uppsatta. Fundament för större köksinredning är utplacerat inför läggning av massagolv.
 • Installation av vs och el pågår.
 • En diskussion pågår hur avskärmningen av matsalen ska utformas för att ge en trivsam matsituation och samtidigt kunna användas för större samlingar.

Hus 9 Särskola och administration

 • Arbete med installationer av bland annat personliftar i särskolan pågår.
 • Målning pågår.

Hus 10 Salar för praktiskt/estetiska ämnen och elevsalar

 • Viss komplettering utvändigt.
 • På plan 3 pågår uppsättning av innerväggar.
 • Installation av el på plan 4.

Hus 11 Husens nav med rastutrymmen, bibliotek, hemkunskapssalar och personalutrymmen

 • Gipsning plan 1.
 • Arbete med sittgradäng ska påbörjas. I gradängen kommer det att finns arbetsbord och laddmöjligheter för eleverna.

Hus 12 Idrottshall

 • Resning av stomme är klar.
 • Arbete med tak och innerväggar påbörjas inom någon vecka.
 • Projektering av entré från parkering vid Ishockeygatan till ishall och idrottshall pågår.

Utemiljö

 • Arbetet med den slutliga utformningen och utrustningen är klart.
 • Arbete med angöring och parkering mot Fotbollsgatan för Brotorpsskolan pågår.
 • Asfaltering kommer att göras inom 1-2 veckor.
 • Personalparkeringen mot Ishockeygatan är klar.
 • Arbete med bullervall mot Bergslagsbacken i form av gabioner är klar.
 • Vissa planteringar ska göras.
 • Brotorpsskolans utemiljö är i stort sett klar.
 • Det fattas viss utrustning mot Bergslagsbacken på grund av försenad leverans.

Hus 1-6 Brotorpsskolans upprustning

Befintlig Brotorpsskola kommer att rustas i två etapper.

 • Etapp 1 under hösten 2020.
 • Etapp 2 under våren 2021.

Vissa mindre ombyggnationer och en mindre tillbyggnad kommer att göras.
Projekteringsarbetet pågår.

Hus 7 Brotorpsskolans tillbyggnad

 • Målning invändigt är klart.
 • Mattläggning pågår.
 • Montering av fasadskivor är klart.
 • Fasadskärm med belysning kommer att monteras under de närmaste veckorna.
 • Besiktning av byggnaden görs 2020-06-03.
 • Verksamheten börjar att använda lokalerna 2020-06-15.

Hus 8 Matsal, no-salar, lokaler för autistklasser och A28

 • Utvändig komplettering av väggar och fasadskivor.
 • Byggnation av invändiga väggar och arbete med installationer pågår.
 • I produktionsköket är alla väggar uppsatta. Fundament för större köksinredning är utplacerat inför läggning av massagolv.

Hus 9 Särskola och administration

 • Gipsning innerväggar och installationer pågår.
 • Målning påbörjad.

Hus 10 Salar för praktiskt/estetiska ämnen och elevsalar

 • Gipsning av ytterväggar med installationer pågår.
 • Viss komplettering utvändigt.
 • På plan 1 pågår uppsättning av innerväggar.
 • På plan 2-4 ska golven flytspacklas.

Hus 11 Husens nav med rastutrymmen, bibliotek, hemkunskapssalar och personalutrymmen

 • Gipsning plan 1.
 • Arbete med sittgradäng ska påbörjas. I gradängen kommer det att finns arbetsbord och laddmöjligheter för eleverna.

Hus 12 Idrottshall

 • Resning av stomme pågår.
 • Projektering av entré från parkering vid Ishockeygatan till ishall och idrottshall pågår.

Utemiljö

 • Arbete med den slutliga utformningen och utrustningen är klart.
 • Arbete med angöring och parkering mot Fotbollsgatan för Brotorpsskolan pågår. Asfaltering kommer att göras vecka 21 och det gäller även personalparkeringen mot Ishockeygatan.
 • Arbete med bullervall mot Bergslagsbacken i form av gabioner är klar. Vissa planteringar ska göras.

Hus 1-6 Brotorpsskolans upprustning

Befintlig Brotorpsskola kommer att rustas i två etapper.

 • Etapp 1 under hösten 2020.
 • Etapp 2 under våren 2021.

Vissa mindre ombyggnationer och en mindre tillbyggnad kommer att göras.
Projekteringsarbetet pågår.

Hus 7 Brotorpsskolans tillbyggnad

 • Målning invändigt är i det närmaste klart.
 • Mattläggning pågår.
 • Montering av fasadskivor är klart, det återstår bara viss komplettering.
 • Fasadskärm med belysning kommer att monteras under de närmaste veckorna.

Hus 8 Matsal, no-salar, lokaler för autistklasser och A28

 • Utvändig komplettering av väggar och fasadskivor.
 • Byggnation av invändiga väggar och arbete med installationer pågår.

Hus 9 Särskola och administration

 • Gipsning innerväggar och installationer pågår.
 • Målning påbörjad.

Hus 10 Salar för praktiskt/estetiska ämnen och elevsalar

 • Gipsning av ytterväggar med installationer pågår.
 • Viss komplettering utvändigt.

Hus 11 Husens nav med rastutrymmen, bibliotek, hemkunskapssalar och personalutrymmen

Gipsning plan 1.

Hus 12 Idrottshall

 • Resning av stomme kommer preliminärt att göras vecka 16.
 • Projektering av entré från parkering vid Ishockeygatan till ishall och idrottshall pågår.

Utemiljö

 • Arbete med den slutliga utformningen och utrustningen pågår.
 • Arbete med angöring och parkering mot Fotbollsgatan för Brotorpsskolan har påbörjats.
 • Arbete med bullervall mot Bergslagsbacken pågår – bullerdämpningen kommer att ske med gabioner.

Hus 1-6 Brotorpsskolans upprustning

Befintlig Brotorpsskola kommer att rustas i två etapper.

 • Etapp 1 under hösten 2020.
 • Etapp 2 under våren 2021.

Vissa mindre ombyggnationer och en mindre tillbyggnad kommer att göras. Projekteringsarbetet pågår.

Hus 7 Brotorpsskolans tillbyggnad

 • Installation pågår av el, rör och ventilation.
 • Målning invändigt har påbörjats.
 • Komplettering utvändigt pågår samt montering av fasadskivor.
 • Fasadskärm med belysning kommer att monteras under de närmaste veckorna.

Hus 8 Matsal, no-salar, lokaler för autistklasser och A28

 • Tätning av väggar och förberedelse för att sätta fasadskivor.
 • Fasaden kommer att få samma utseende som Brotorpsskolans utbyggnad.

Hus 9 Särskola och administration

 • Gipsning innerväggar.
 • Montering av fasadskivor pågår.

Hus 10 Salar för praktiskt/estetiska ämnen och elevsalar

Takarbeten pågår bland annat förberedelse för sedumtak och tätning mot ljusgård.

Hus 11 Husens nav med rastutrymmen, bibliotek, hemkunskapssalar och personalutrymmen

Takarbete pågår.

Hus 12 Idrottshall

 • Bottenplattan är gjuten.
 • Resning av stomme kommer preliminärt att göras vecka 16.
 • Projektering av entré från parkering vid Ishockeygatan till ishall och idrottshall pågår.

Utemiljö

 • Arbete med den slutliga utformningen och utrustningen pågår.
 • Arbete med angöring och parkering mot Fotbollsgatan för Brotorpsskolan har påbörjats.

2020-02-10

Hus 1-6 Brotorpsskolans upprustning

 • Befintlig Brotorpsskola kommer att rustas i två etapper.
 • Etapp 1 under hösten 2020.
 • Etapp 2 under våren 2021.
 • Vissa mindre ombyggnationer och en mindre tillbyggnad kommer att göras.
 • Projekteringsarbetet har precis påbörjats.

Hus 7 Brotorpsskolans tillbyggnad

 • Regling av innerväggar pågår samt eldragning.
 • Komplettering utvändigt pågår samt montering av fasadskivor.

Hus 8 Matsal, no-salar, lokaler för autistklasser och A28

 • Tätning av väggar och förberedelse för att sätta fasadskivor.
 • Fasaden kommer att få samma utseende som Brotorpsskolans utbyggnad.

Hus 9 Särskola och administration

Gipsning innerväggar.

Hus 10 Salar för praktiskt/estetiska ämnen och elevsalar

Takarbeten pågår bland annat förberedelse för sedumtak.

Hus 11 Husens nav med rastutrymmen, bibliotek, hemkunskapssalar och personalutrymmen

Montering av ytterväggar.

Hus 12 Idrottshall

 • Bottenplattan är gjuten.
 • resning av stomme kommer preliminärt att göras vecka 16.

Utemiljö

Arbete med den slutliga utformningen och utrustningen pågår.

2019-12-04

Hus 7 - Brotorpsskolans tillbyggnad

 • Regling av innerväggar pågår.
 • Färgsättningen är klar.

Hus 8 - Matsal, no-salar, lokaler för autistklasser och A28

 • Arbete med yttertak pågår.
 • Fasadarbete pågår.

Hus 9 - Särskola och administration

 • Ljusgården är klar.
 • Tätning av tak pågår.
 • Regling av innerväggar ska påbörjas.

Hus 10 - Salar för praktiskt/estetiska ämnen och elevsalar

 • Våningsplanen är klarar.
 • Arbete med ventilationsrummet pågår.

Hus 11 - Husens nav med rastutrymmen, bibliotek, hemkunskapssalar och personalutrymmen

Arbete med våningsplan pågår.

Hus 12 - Idrottshall

Grundarbete för bottenplatta.

Utemiljö

Arbete med den slutliga utformningen och utrustningen pågår.

2019-10-21

Arbetet har under sommaren och hösten gått mycket bra och byggnationen följer tidplanen.

 • På Brotorpsskolan har monering av fabriksgjorda väggar påbörjats.
 • Montering av stomme på hus 9 (särskola och administration) är klar.
 • Montering av hus 10 (elevsalar) och hus 8 (kök, matsal, no-salar, autistklasser och A28) pågår.
 • Grundarbetet till idrottshall har påbörjats.

Sammanträden med Jordkullen (markentreprenören) och KGM (golv, vikväggar och utrustning i idrottshallarna) genomfördes 2019-09-26. Vissa justeringar gjordes och därefter är ritningarna i stort sett klara.

Genomgång av fast inredning på hela Lindbackaskolan pågår.

Senast uppdaterad