Översikt-arbetsmiljöplan (APD)

Innan byggarbetsplatsen etableras tas en arbetsmiljöplan fram.

En dispositionsplan för arbetsplatsen (APD-plan) upprättas alltid när man planerar in till exempel utrymme för byggbodar, verkstäder och upplag, samt för hur förbindelseleder och transportanordningar ska gå under byggtiden. Detta för att gå en överskådlig bild hur man ska ta sig till alla platser där man behöver arbeta.

På den här planen går det även att få en översikt över nya byggnader och dess omgivningar.

Förklarande text utmärkta byggnader på ritningen 7-13

Hus 7

Tillbyggnad Brotopsskolan.

Hus 8

Huskropp i två plan.

  • Nedre plan - nytt tillagningskök och matsal.
  • Övre plan - lokaler för specialklass, autistklasser och NO-salar.

Hus 9

Huskropp i två plan.

  • Plan 1 och 2 för särskolan.
  • Plan 3 administration elevhälsa.

Hus 10

Huskropp i fyra plan.

  • Plan 1 - slöjd, musik och bildsalar.
  • Plan 2-4, lärosalar.

Hus 11

Huskropp i två plan

  • Plan 1- fritidsutrymmen och bibliotek.
  • Plan 2 - hemkunskapssalar och personalutrymmen.

Hus 12

Två idrottshallar.

Hus 13

Befintlig ishall med ny cafeteria.

Senast uppdaterad