Vem bygger skolan?

Det gör Lindesbergs bygg AB, en lokal byggfirma i Lindesberg.

I uppdraget ingår också en om- och tillbyggnad av Brotorpsskolan.
-Vi är glada att byggprocessen kan fortsätta enligt plan och att vi fortsatt håller oss inom budgeterad ram, säger Roger Sixtensson, VD för FALAB.

Redan sommaren 2018 tecknades ett så kallat partneringavtal med byggföretaget PEAB gällande nybyggnad av Lindesbergs nya högstadieskola Lindbackaskolan, samt en om- och tillbyggnad av Brotorpskolan. Ett partneringavtal innebär enkelt uttryckt att byggföretag, beställare och verksamhet samverkar för att få fram de bästa lösningarna till det bästa priset. Efter den första inledande fasen i samarbetet, stod det dock klart att det riktpris som presenterades blev för högt.

FALAB omarbetade förfrågningsunderlaget och en ny anbudsförfrågan skickades ut. I slutet på mars tecknades ett nytt avtal om totalentreprenad med Lindesbergs bygg AB.

- Ambitionsnivån med miljöriktiga materialval och resurssnåla lösningar kvarstår, säger Roger.

Den nya skolan omfattar totalt en yta på 17 700 m2 och inkluderar bland annat två nya idrottshallar och ett storkök som ska leverera tretusen portioner om dagen till kommunens förskolor, skolor och äldreboenden. Här ryms cirka 650 elever. Brotorpsskolan byggs om och till för att rymma cirka 450 elever.

- Vi ser fram emot att börja bygga den nya högstadieskolan och räknar med att den och renoveringen av Brotorpskolan ska vara klart enligt plan augusti 2021, säger Thomas Lindberg, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen.

För mer information kontakta

Roger Sixtensson, VD FALAB 0581-870 14, 0706-83 30 30
Thomas Lindberg, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 0581-811 86

Senast uppdaterad