Lindbackaskolan, ny 7-9 skola

Nu byggs nya Lindbackaskolan, en ny högstadieskola i Lindesberg.

Illustrativ bild med Lindbackaskolan som den är tänkt att se ut när den är klar.

Den nya skolan omfattar totalt en yta på 17.700 m² och inkluderar två nya idrottshallar och ett storkök. Kommunens fastighetbolag FALAB har uppdraget att bygga den nya skolan i samarbete med Lindesbergs bygg AB.

Projektet innefattar även

  • Ombyggnad av den befintliga Brotorpskolan, en F-6 skola, samt en tillbyggnad på 1.500 m² av densamma.
  • Upprustning av cafeteria i befintlig ishall, Lindehov.
  • Markanläggning kring de ovan nämnda delprojekten med, bland annat; utemiljö till skolverksamhet med mötesplatser, idrottsanläggning, lekutrustning för de yngre mm. Även parkeringsytor och bussangöring för att erbjuda en säker och praktisk skolmiljö samt grönytor och planteringar för att den även skall vara estetisk och miljöriktig.

Projektet beräknas vara färdigställt augusti 2021.

Kontakt

Processledare barn -och utbildningsförvaltningen

Irene Eriksson

070-160 94 95

irene.eriksson@lindesberg.se

Senast uppdaterad