Grundsärskola

Välkommen till Lindbacka grundsärskola!

Lindbacka grundsärskola består av grundsärskola och grundsärskola inriktning träningsskola. På sidan träningsskolans sida finns mer information om den inriktningen. Lindbacka grundsärskola är lokaliserad vid Brotorpsskolan södra.

Utbildningen i grundsärskolan ska ge eleverna en god grund för att aktivt kunna delta i samhället och för att kunna fortsätta att utbilda sig. Grundsärskolan omfattar årskurserna 1-9 och erbjuds bara de elever som tillhör grundsärskolans målgrupp.

För att tillhöra särskolans målgrupp krävs två saker

  1. Att eleven har en intellektuell funktionsnedsättning eller har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada.
  2. Att eleven bedöms att inte kunna nå grundskolans kunskapskrav.

Utbildningen i grundsärskolan följer grundsärskolans läroplan och kursplaner och är anpassad för elevens behov och förutsättningar. Kursplanerna är anpassade för de elever som går i grundsärskolan, framförallt när det gäller de teoretiska delarna.

Kontakta grundsärskolan

Lindbackaskolan
Ishockeygatan 4
711 34 Lindesberg

Rektor

Johan Dietrichson

0581-811 81

johan.dietrichson@lindesberg.se

Specialpedagog inriktning grundsärskolan

Jennie Anderbert

0581-813 75

jennie.anderbert@lindesberg.se

Senast uppdaterad