Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är lokaliserad på Lindeskolans gymnasieskola i Lindesberg.

Utbildningen vänder sig till ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, tidigare benämnt utvecklingsstörning, och är fyraårig och frivillig.

Program

Gymnasiesärskolan i Lindesbergs kommun erbjuder det individuella programmet och fyra yrkesinriktade nationella program som är följande:

  1. Fordonsvård och godshantering.
  2. Hälsa, vård och omsorg.
  3. Hotell, restaurang och bageri.
  4. Samhälle, natur och språk.

Individuella programmet

Det individuella programmet i gymnasiesärskolan är till för elever som behöver en utbildning som är ytterligare anpassad utifrån elevens förutsättningar. Eleven läser ämnesområden istället för ämnen.

Nationella programmen

De nationella programmen ska förbereda eleverna för ett yrkesliv. Alla elever på nationella program ska vara ute på arbetsplatser minst 22 veckor. Genom det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) får eleverna konkreta erfarenheter från arbetslivet.

Gymnasiesärskolan på lindeskolan.se Länk till annan webbplats.

Gymnasiesärskolan på skolverket.se Länk till annan webbplats.

Kontakta gymnasiesärskolan

Lindbackaskolan, Ishockeygatan 4, 711 34 Lindesberg

Rektor

Malin Rohde

0581-811 81

malin.rohde@lindesberg.se

Specialpedagog inriktning gymnasiesärskolans nationella program

Jennie Anderbert

0581-813 75

jennie.anderbert@lindesberg.se

Specialpedagog inriktning gymnasiesärskolans individuella program

Åsa Pettersson

0581-813 89

asa.pettersson2@lindesberg.se

Senast uppdaterad