Komvux som särskild utbildning

Komvux som särskild utbildning är lokaliserad på vuxenutbildningen Masugnen.

Vem kan gå på Komvux som särskild utbildning?

Särskild utbildning för vuxna är kommunens vuxenutbildning för dig som är
över 20 år och som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Komvux som särskild utbildning på skolverket.se Länk till annan webbplats.

Syftet med Komvux som särskild utbildning

På Lärvux kan du lära dig det du missade i tidigare utbildning. Du kan också
skaffa dig nya kunskaper för att bättre klara av att bo, arbeta och ha en bra
fritid. Utbildningen ska passa varje individ och ge vad den behöver.

När är utbildningen?

Utbildningen är vid ett eller två tillfällen i veckan för respektive kurs, på
förmiddagstid eller eftermiddagstid. Studierna sker i smågrupper där det
bara är vuxna som studerar.

Studierna

Tillsammans med din lärare gör du en studieplan där det står vilka mål ni
ska arbeta mot. Kursplanerna är bestämda av skolverket och motsvarar kurser för den obligatoriska särskolan och gymnasiesärskolans nationella program.

Ansökan

Ansökan kan lämnas in kontinuerligt under året. Kursernas längd och utformning anpassas till deltagarnas behov och önskemål. För att en kurs ska starta krävs en mindre grupp deltagare.

Ansökan till Lärvux i Lindesberg, PDF Pdf, 597.7 kB.

Kontakt

Masugnen, Dalkarlshyttan, Sindelstalpsvägen 1, 711 31 Lindesberg.

Catrine Pernros-Eriksson

0581-816 16

catrine.eriksson@lindesberg.se

Rektor

Hanna Tuomisto

0581-816 62

hanna.tuomisto@lindesberg.se

Specialpedagog Lärvux

Senast uppdaterad