Om särskolan

Utbildningen i särskolan syftar till att ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en anpassad utbildning utifrån sina egna förutsättningar.

I Lindesbergs kommun består särskolan av grundsärskola, träningsskola och gymnasiesärskola som leds av en rektor.

Utöver elever från Lindesbergs kommun tar särskolan emot elever från Ljusnarsbergs kommun.

Vision

Jag kan, jag vill, jag vågar - nyckeln till utveckling och lärande för livet!

Verksamhetsidé

Särskolan i Lindesberg har en lärmiljö med struktur, värme och ut­maningar som ger eleverna goda förutsättningar att möta framtiden.

Vi skapar en lärmiljö där eleven:

  • känner trygghet och bemöts med respekt, glädje och meningsfullhet
  • erbjuds en tydlig struktur och en anpassad arbetsmiljö
  • möter personal som har positiva förväntningar och ger uppmuntran.

Vi lägger stor vikt vid kommunikation och samspel:

  • Alla har rätt till kommunikation och att utvecklas i det sociala samspelet.
  • Eleven ges möjlighet att utveckla sin kommunikationsförmåga.
  • Vi samarbetar och lär av varandra och allas erfarenheter.

Vårt mål är elevens självständighet:

  • eleven ges förutsättningar för att hantera och finna lösningar på olika situationer
  • alla har inflytande över sitt lärande och uppmuntras till att ta initiativ och komma med egna förslag
  • eleven arbetar så självständigt som möjligt i så många situationer som möjligt för ett rikare och aktivt liv under skoltiden och efter skolans slut.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 717 kB.

Kontakta Särskolan

Rektor

Malin Rohde

0581-811 81

malin.rohde@lindesberg.se

Senast uppdaterad