Skolskjuts

Elever som går i förskoleklass, grundskola eller särskola kan få skolskjuts.

Om ditt barn har tillräckligt långt till skola eller hållplats behöver du vanligtvis inte ansöka om skolskjuts själv, utan det sköts av kommunen. Även barn som inte har tillräckligt långt till skolan kan i vissa fall få skolskjuts. Då måste du som vårdnadshavare ansöka om detta hos kommunen. Länk till ansökan via e-tjänst och blankett finns längst ned på denna sidan.

Ansvarsfördelning mellan Lindesbergs kommun och Länstrafiken

Kommunen har ansvaret för skolskjutsregler och beslut gällande vem som tilldelas skolskjuts.

Skjutsarna sker med både linjetrafik och unika skolskjutsar, och planeringen görs av Länstrafiken. Mer detaljerad information om skolskjutsarna hittar du på Länstrafikens webbplats, länk dit finns längst ned på denna sidan.

När ska jag kontakta Länstrafiken?

Om ditt barn har beviljats skolskjuts och du behöver information om praktiska detaljer.

Trafikplanerare Andreas Ryding, nås via tfn 0771-55 30 00 (vx) eller e-post skola.lindesberg@lanstrafiken.se, hanterar frågor om skolbussar och skolskjuts med linjetrafik.

Beställningscentralen, tfn 019-17 50 17 eller e-post skola@lanstrafiken.se, hanterar frågor om anpassade skolskjutsar. Hit anmäler du även tillfälliga förändringar av anpassade skolskjutsar, t.ex. vid sjukdom.

Har du synpunkter eller klagomål kopplade till utförandet av skolskjutsarna kan du lämna dessa på Länstrafikens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

När ska jag kontakta kommunen?

Om du har frågor kring regler och bestämmelser om skolskjutsar eller kring din ansökan om skolskjuts.

Utvecklingsstrateg Björn Österby, tfn 0581-811 89 eller e-post bjorn.osterby@lindesberg.se.

När ska jag kontakta entreprenören?

Om det uppstår en brådskande situation med förseningar eller liknande. Då får du snabbast möjliga hjälp och information. Här kan du också få hjälp om borttappade saker på bussen.

Entreprenören Bergkvara Buss har tfn 019-13 01 44.

Avstånd mellan hemmet och skolan eller hållplats

För att en elev ska beviljas skolskjuts gäller följande avstånd mellan hemmet och skolan eller hållplatsen:

Elev årskurs F-3: 2 kilometer.

Elev årskurs 4-6: 3 kilometer.

Elev årskurs 7-9: 4 kilometer.

Om du väljer annan skola

Om du har valt annan skola än den som finns i det upptagningsområde ni bor i, kan ditt barn fortfarande ha rätt till skolskjuts. Kontakta kommunen för mer information.

Skolskjuts vid växelvis boende

I de fall barn har växelvis boende hos föräldrar med gemensam vårdnad, kan skolskjuts prövas från båda föräldrarnas adresser. Med växelvis boende menas att barn i ett regelbundet mönster bor hos bägge vårdnadshavarna och att tiden är någorlunda jämnt fördelad mellan hemmen.

Särskilda skäl till skolskjuts

Om du anser att det finns andra skäl som motiverar skolskjuts trots att avståndet inte medger det, kan du ansöka om skolskjuts på grund av särskilda skäl. Det kan t.ex. vara beroende på trafikförhållanden eller funktionsnedsättning.

Beslut om beviljad skolskjuts på grund av särskilda skäl gäller ett läsår i taget. Observera att ny ansökan måste göras inför varje läsårsstart.

Anpassad skolskjuts

Vid synnerliga skäl finns möjlighet till anpassad skolskjuts. Det handlar om elever med olika typer av funktionsnedsättningar där vanlig linjetrafik eller skolskjuts inte går att anpassa efter elevens behov tillräckligt mycket. Detta gäller i första hand elever på särskola eller i särskilda undervisningsgrupper, men kan även vara aktuellt för andra elever. Anpassad skolskjuts ansöker du om med skolans hjälp.

Vid olycksfall

Om en elev efter olycksfall har behov av taxi beställs denna av vårdnadshavare efter kontakt med och bekräftelse från försäkringsbolaget.

Du hittar mer information om detta under Försäkringsinformation nedan.

Nyinflyttad?

Kontakta kommunen om du som nyinflyttad behöver skolskjuts för ditt barn.

Senast uppdaterad