Grundvux

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolan från år 7-9. Utbildningen är studieförberedande för vidare studier.

Behörighet

Du är behörig att söka till vuxenutbildningen från och med den 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har en Yrkesexamen/Gymnasieexamen från gymnasiet även om du är under 20 år. För att vara behörig krävs även att du saknar eller har brister i de kunskaper kursen ger.

Du skall vara folkbokförd i Lindesbergs kommun i annat fall skall ansökan skickas till hemkommunen för att få studierna godkända.

Vägledning

Innan du börjar studera inom vuxenutbildningen ska du träffa en av våra studie- och yrkesvägledare. Du kan diskutera både dina önskemål och studieekonomi med studie- och yrkesvägledaren. Tillsammans lägger ni sedan upp en studieplan.

Betyg

När du avslutat dina studier inom grundläggande vuxenutbildning kan du få ett studiebevis på de kurser du läst. Efter avslutade studier kontaktar du själv Monika Österberg på expeditionen för att få dina betyg utskrivna.

Ansökan

Ansökan för dig som är ny - Ta kontakt med någon av våra studievägledare och gör upp en planering för dina studier.

Ansökan för vårterminen 2022 på Grundvux stänger 2021-12-13!

Kurser på grundläggande nivå

  • Svenska som andraspråk består av fyra delkurser. Delkurs 1 100p, Delkurs 2 200p, Delkurs 3 200p, Delkurs 4 200p. För att du ska få börja någon av kurserna krävs att du har lägst betyg E från SFI D. Du kommer att skriva en test vars resultat avgör i vilken delkurs du ska börja. För att du ska ha möjlighet att ex läsa Svenska som andraspråk 1, eller Vård och omsorgsutbildningen krävs att du ha genomfört Delkurs 4 med lägst betyget E.
  • Matematik består av fyra delkurser. Delkurs 1 100p, Delkurs 2 100p, Delkurs 3 200p. Delkurs 4 200p. Du kommer att skriva ett test vars resultat avgör i vilken delkurs du ska börja. För att du ska ha möjlighet att läsa Matematik 1a, 1b, 1c måste du ha genomfört Matematik delkurs 4 med lägst betyget E.
  • Engelska består av fyra delkurser. Delkurs 1 100p, Delkurs 2 100p, Delkurs 3 200p. Delkurs 4 200p. Du kommer att skriva ett test vars resultat avgör i vilken delkurs du ska börja. Fr att du ska ha möjlighet att läsa Engelska 5 måste du ha genomfört delkurs 4 med lägst betyget E.
  • Samhällsorientering, 50 poäng + Vägar vidare, 50 poäng (endast vårtermin)
  • Datorhantering 50 poäng.

Tänk på att studier på heltid motsvarar ett heltidsarbete 40 timmar per vecka. Om du läser på heltid har du ex 20 timmar per vecka då du har lektion. Resten av tiden måste du studera på egen hand.

Studiehallen

Studiehallen är till för dem som läser grundläggande och gymnasial utbildning på Masugnen, men även för dem som läser på distans mot annan utbildningsanordnare. I Studiehallen får du pedagogiskt stöd med dina studier men även en lugn studieplats. Det finns också möjlighet att låna dator.

Kontakt

Helene Broberg
helene.broberg@lindesberg.se
0581-816 04
Vägledare

Nina Sundberg
nina.sundberg@lindesberg.se
0581-816 14
Vägledare

Monika Österberg
monika.osterberg@lindesberg.se
Administrationsfrågor
0581-816 02

Senast uppdaterad