Arbetsintegrerat lärarprogram åk 4-6

I samarbete med Karlstads universitet erbjuder Lindesbergs kommun ett nytt lärarprogram där du studerar 75 % och arbetar 50%, samtidigt som du får en lön under studietiden. En utbildning på hemmaplan med jobbgaranti.

Övriga två dagar i veckan är vikta för individuella studier och gemensamma studier i en studiegrupp som är knuten till lärcentrum Masugnen. Eftersom studietakten är på 75% blir programmet några terminer längre än den ordinarie utbildningen, sammanlagt 11 terminer. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng och leder till en grundlärarexamen på avancerad nivå.

Behörighetskrav

För antagning till grundlärarprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet motsvarande

  • områdesbehörighet A6b (Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c, Naturkunskap 1b alternativt Naturkunskap 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2)
    eller
  • områdesbehörighet 6b (Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A).

Om utbildningen

Studieform: Arbetsintegrerat
Studietakt: 75% studier - 50% arbete
Omfattning: 240 hp - motsvarande 11 terminer
Utbildningsstart: Pågående
Ansökan öppnar: Ej sökbar
Ansökan stänger: Ej sökbar

Saknar du behörighet?

Du som saknar behörighet kontakta studievägledare.

Helene Broberg

Broberg, Helene
0581-816 04
helene.broberg@lindesberg.se

Studie- och yrkesvägledare

Nina Sundberg

Sundberg, Nina
0581-816 14
nina.sundberg@lindesberg.se

Studie- och yrkesvägledare. Koordinator Vård- och omsorgscollege.

Kontakt

Jaana Bertilsson

Bertilsson, Jaana
0581-816 10
jaana.bertilsson@lindesberg.se

Utbildningssamordnare/administratör

Senast uppdaterad