Nationella prov

Nationella prov görs alltid i

  • Engelska 5 och Engelska 6
  • Svenska 1/Svenska 1 som andra språk
  • Svenska 3/Svenska 3 som andra språk
  • Matematik - Alla gymnasiekurser (tiderna för matematik läggs ut vid behov)
Datum för nationella prov

Kurs

Provdatum

Tid

Sal

Svenska 1, Del B

2023-05-09

08:30-11.30

Smedjan

Svenska 1, Del C

2023-05-15

08:30-12:00

Ässjan

Engelska 5, Del C Writing

2023-04-27

09:00

Ässjan

Engelska 5, Del B Reading/listening

2023-05-05

09:00

Pipan

Svenska som andraspråk 1, Del B

2023-05-09

08:30-11.30

Smedjan

Svenska som andraspråk 1, Del C

2023-05-15

08:30-12:00

Ässjan

Svenska som andraspråk 3

2023-05-09

08:00-12:00

Ässjan

Engelska 6, Del C Writing

2023-04-26

09:00

Ässjan

Engelska 6, Del B Reading/ Listening

2023-05-10

09:00-11:30

Pipan

Samling 20 min innan provtid!
 

Vi bjuder in deltagarna som läser genom NTI till förberedande lektioner inför proven i svenska 1/svenska som andraspråk 1.

Informationspass för delprov B sker fredagen den 5 maj, klockan 08:30 i Smedjan.

Informationspass för delprov C sker fredagen den 12 maj, klockan 08:30 i Smedjan.

Senast uppdaterad