Nationella prov

Nationella prov görs alltid i (ej under vårterminen 2021)

  • Engelska 5 och Engelska 6
  • Svenska 1/Svenska 1 som andra språk
  • Svenska 3/Svenska 3 som andra språk
  • Matematik - Alla gymnasiekurser (tiderna för matematik läggs ut vid behov)
Datum för nationella prov

Kurs

Provdatum

Tid

Sal

Svenska 1

ej fastställtSvenska 1

ej fastställt

 

 

Engelska 6

ej fastställtEngelska 6

ej fastställtSvenska som andraspråk 3 (2018)

ej fastställtEngelska 5

ej fastställtEngelska 5

ej fastställt 

Senast uppdaterad