Nationella prov

Nationella prov görs alltid i

  • Engelska 5 och Engelska 6
  • Svenska 1/Svenska 1 som andra språk
  • Svenska 3/Svenska 3 som andra språk
  • Matematik - Alla gymnasiekurser (tiderna för matematik läggs ut vid behov)
Datum för nationella prov

Kurs

Provdatum

Tid

Sal

Svenska 1, Del B

2022-11-22

08:30 - 11.30

Smedjan

Svenska 1, Del C

2022-11-28

08:30 - 12:00

Smedjan

Engelska 5, Del C Writing

2022-11-18

09:00 - 10:30

Ässjan

Engelska 5, Del B Reading/listening

2022-11-30

09:00 - 11:30

Pipan

Svenska som andraspråk 1, Del B

2022-11-22

08:30 - 11.30

Smedjan

Svenska som andraspråk 1, Del C

2022-11-28

08:30 - 12:00

Smedjan

Svenska som andraspråk 3

2022-11-22

08:30 - 12:00

Ässjan

Engelska 6, Del C Writing

2022-11-23

09:00 - 10:50

Ässjan

Engelska 6, Del B Reading/ Listening

2022-11-29

09:00 - 11:30

Pipan


Senast uppdaterad