Personal på Masugnen

Ledning

Zila Conejeros

Conejeros, Zila
0581-816 50
zila.conejeros@lindesberg.se

Enhetschef Arbetsmarknadsenheten

Catrine Pernros-Eriksson

Pernros-Eriksson, Catrine
0581-816 16
catrine.eriksson@lindesberg.se

Rektor

Magnus Sjöberg

Sjöberg, Magnus
0581-816 21
magnus.sjoberg@lindesberg.se

Förvaltningschef

Hanna Tuomisto

Varvne, Lena
0581-816 05
lena.varvne@lindesberg.se

Rektor

Studievägledare

Helene Broberg

Broberg, Helene
0581-816 04
helene.broberg@lindesberg.se

Studie- och yrkesvägledare

Nina Sundberg

Sundberg, Nina
0581-816 14
nina.sundberg@lindesberg.se

Studie- och yrkesvägledare. Koordinator Vård- och omsorgscollege.

Administration

Jaana Bertilsson

Bertilsson, Jaana
0581-816 10
jaana.bertilsson@lindesberg.se

Utbildningssamordnare/administratör

Dalal Dino

Dino, Dalal
0581-816 18
dalal.dino@lindesberg.se

Koordinator sfi

Essam Issa

Issa, Essam

0581-816 34
essam.issa@lindesberg.se

Utbildare sfi

Mathias Henriksson

Henriksson, Mathias
0581-816 22
mathias.henriksson@lindesberg.se

Webbansvarig

Hanna Tuomisto

Johansson, Henrik
0581-816 80
henrik.johansson@lindesberg.se

Vaktmästare

Per Nilsson-Klack

Nilsson-Klack, Per
0581-816 27
per.klack@lindesberg.se

Utbildare/koordinator sfi

Monika Österberg

Österberg, Monika
0581-816 02
monika.osterberg@lindesberg.se

Utbildningssamordnare/administratör

Arbetsmarknadsenheten

Abdinour Abdulahi

Abdulahi, Abdinour
0581-816 24
abdinour.abdulahi@lindesberg.se

Delprojektledare, hubbar för digital kompetens

Marie Arenvang

Arenvang, Marie
0581-816 11
marie.arenvang@lindesberg.se

Handläggare

Eja Einarsdotter

Einarsdotter, Eja
0581-816 53

eja.einarsdotter@lindesberg.se
Handledare/bilpoolsansvarig

Farhad Eliassi

Eliassi, Farhad
0581-810 98
farhad.eliassi-sarzali@lindesberg.se

Arbetsledare Serviceteamet

Hanna Tuomisto

Enell, Tommy
0581-816 40
tommy.enell@lindesberg.se

Handläggare

Hanna Tuomisto

Kragh, Sandra
0581-816 28
sandra.kragh@lindesberg.se

Handläggare

Kari Labermo

Labermo, Kari
0581-816 73
kari.labermo@lindesberg.se

Handledare

Pirkko Norberg

Norberg, Pirkko
0581-816 42
pirkko.norberg@lindesberg.se

Handledare

Marianne Phersson

Phersson, Marianne
0581-816 63
marianne.phersson@lindesberg.se

Handläggare Arbetsmarknad - Ekonomi

Sven-Erik Persson

Persson, Sven-Erik
0581-812 94
sven-erik.persson@lindesberg.se

Arbetsledare Serviceteamet

Hanna Tuomisto

Ronngaard, Kajsa
0581-816 43
kajsa.ronngaard@lindesberg.se

Handläggare

Hanna Tuomisto

Runnerström, Emmi
0581-816 28
emmi.runnerstrom@lindesberg.se

Handläggare (föräldraledig)

Fatin Shakir

Shakir, Fatin
0581-816 71
fatin.shakir@lindesberg.se

Flyktinghandläggare

Tobias Skogdalen

Skogdalen, Tobias
0581-812 24
tobias.skogdalen@lindesberg.se

Praktiksamordnare

Pontus Östman

Östman, Pontus
079-0604541
pontus.ostman@lindesberg.se

Serviceassistent

Sfi

Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Anna-Lena Andersson

Andersson, Anna-Lena
0581-816 15
anna-lena.andersson@lindesberg.se

Lärare

Annika Andersson

Andersson, Annika
0581-816 31
annika.andersson@lindesberg.se

Lärare

Satu Droudi

Droudi, Satu
0581-816 07
satu.droudi@lindesberg.se

Lärare

Elisabet Järlstam

Järlstam, Elisabet
0581-810 60
elisabet.jarlstam@lindesberg.se

Lärare

Åsa Karlsson

Karlsson, Åsa
0581-816 33
asa.karlsson@lindesberg.se

Lärare

Anna Larsson

Larsson, Anna
0581-816 30
anna.larsson@lindesberg.se

Lärare

Pedro Laurberg

Laurberg, Pedro
0581-816 32
pedro.laurberg@lindesberg.se

Lärare

Abdurahman Adow Mohamed

Mohamed, Abdurahman
0581-816 00
abdurahman.adow-mohamed@lindesberg.se

Språkstöd

Abdurahman Adow Mohamed

Tesfay, Feven
0581-816 00
feven.tesfay@lindesberg.se

Språkstöd

Michael Troedsson

Troedsson, Michael
0581-816 13
michael.troedsson@lindesberg.se

Lärare

Kommunal vuxenutbildning (lärvux, grundvux, gymnasial utbildning)

Hanna Tuomisto

Blomkvist, Linnea
0581-816 08
linnea.blomkvist1@lindesberg.se

Lärare svenska och svenska som andraspråk

Pär Englund

Englund, Pär
0581-816 20
par.englund@lindesberg.se

Lärare samhällskunskap, historia och studielyftet

Lena Eriksson

Eriksson, Lena
0581-816 20
lena.eriksson@lindesberg.se

Lärare engelska

Gunilla Jonsson-Ermedahl

Jonsson-Ermedahl, Gunilla
0581-816 08
gunilla.ermedahl@lindesberg.se

Lärare svenska och svenska som andraspråk

Marie Lindkvist

Lindqvist, Marie
0581-816 08
marie.lindqvist@lindesberg.se

Lärare svenska och svenska som andraspråk

Per-Erik Lundin

Lundin, Per-Erik
0581-816 20
per-erik.lundin@lindesberg.se

Lärare matematik

Göran Otter

Otter, Göran
0581-810 13
goran.otter@lindesberg.se

Lärare data

Hanna Tuomisto

Tuomisto, Hanna
0581-816 62
hanna.tuomisto@lindesberg.se

Specialpedagog Lärvux

Eleonor Westin

Westin, Eleonor
0581-816 08
eleonor.westin@lindesberg.se

Lärare svenska och svenska som andraspråk

Hanna Tuomisto

Ökvist, Fanny
0581-816 08
fanny.okvist@lindesberg.se

Lärare svenska och svenska som andraspråk

Teknikcollege

Mikael Andersson

Andersson, Mikael
0581-816 55
mikael.andersson2@lindesberg.se

Lärare svets

Jonny Hansen

Hansen, Jonny
0581-816 39
jonny.hansen@lindesberg.se

Lärare skärande bearbetning

Jan Holmberg

Holmberg, Jan
0581-816 55
jan.holmberg@lindesberg.se

Lärare svets

Ezekiel James

James, Ezekiel
0581-816 54
ezekiel.james@lindesberg.se

Lärare skärande bearbetning

Daniel Engman

Engman, Daniel
0581-816 39
daniel.engman@lindesberg.se

Lärare skärande bearbetning

Vård- och omsorgscollege

Tina Eriksson

Eriksson, Tina
0581-816 25
tina.m.eriksson@lindesberg.se

Lärare omvårdnadsutbildning

Sara Kvarnlöf

Kvarnlöf, Sara
0581-816 70
sara.kvarnlof@lindesberg.se

Lärare omvårdnadsutbildning

Jessica Wall Lindh

Wall Lindh, Jessica
0581-810 93
jessica.lindh-wall@lindesberg.se

Lärare omvårdnadsutbildning

Yrkeshögskola

Erika Gruvald

Gruvald, Erika
0581-816 09
erika.gruvald@lindesberg.se

Yrkeslärare, utbildningsledare, YH tandsköterska

Coachingteamet

Erika Gruvald

Dino, Hesha
070-735 33 54
dino.hesha@lindesberg.se

Arbetscoach

Erika Gruvald

Hall, Malin
0581-816 46
malin.hall@lindesberg.se

Arbetscoach

Erika Gruvald

Holm, Anette
076-093 11 74
anette.holm@lindesberg.se

Samordnare

Erika Gruvald

Kevric, Mirel
0581-816 23
mirel.kevric@lindesberg.se

Arbetscoach

Erika Gruvald

Larsson, Birgitta
0581-816 47
birgitta.larsson@lindesberg.se

Arbetscoach

Erika Gruvald

Van Dam, Jeanet
0581-816 45
jeanet.van-dam@lindesberg.se

Arbetscoach

Senast uppdaterad