Tandsköterskeutbildning (Yh)

Som tandsköterska har du en central roll i tandvårdsteamet som innebär att du ständigt möter nya människor i nya situationer.

Bild på tandsköterskor under arbete

Yrkeshögskola (Yh)

Tandsköterskeutbildningen är en yrkeshögskoleutbildning. Yh-myndigheten ansvarar för eftergymnasiala utbildningar som ger skräddarsydd och efterfrågad kompetens och därmed gör det lättare att få arbete. Yh bygger på mycket nära samarbete mellan arbetslivet och utbildningsanordnaren.

Utbildningens övergripande mål

Efter genomgången utbildning skall du kunna arbeta som:
- Tandsköterska i vårdteam på tandvårdsklinik

Utbildningen ger dig kunskaper om tandvårdsklinikens administration, hygien-, miljö- och kvalitetsarbete samt kunskaper om förebyggande och behandlande tandvård.

Om utbildningen‌

Studieform: Distans. Närträffar och föreläsningar i Lindesberg.
Studietakt: Heltid under 65 veckor.
Omfattning: 325 Yh-poäng
Ansökan öppnar: 14 september 2021
Ansökan stänger: 21 oktober 2021
Utbildningen börjar: 31 januari 2022

Kontakt

Nina Sundberg
nina.sundberg@lindesberg.se
0581-816 14
Vägledare

Erika Gruvald
erika.gruvald@lindesberg.se
0581-816 09
Utbildningsansvarig

Lena Varvne
lena.varvne@lindesberg.se
0581-816 05
Rektor

Senast uppdaterad