Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan arbetsliv inom vård och omsorg och utbildningsanordnare. Det är inte, som man kanske kan tro av namnet, en specifik skola eller utbildning.

Bild på sjuksköterska som lindar bandage runt en fot

Målsättningen med det regionala samarbetet inom Vård- och omsorgscollege Örebro län är att få fler att utbilda sig och att efter utbildning arbeta inom vård och omsorg. VO-College Örebro län ska arbeta för att höja kvaliteten och attraktiviteten både inom utbildningarna och i arbetslivet.

Genom garanterade kvalitetskriterier på utbildningar ska samarbetet bidra till att studerande blir anställningsbara och/eller kan erbjudas tydliga karriärvägar och vidareutbildning på eftergymnasial nivå. Både studerande och redan anställda ska få utbildning och kompetensutveckling inom VO-College.

Genom att de samlade resurserna i länet utnyttjas mer effektivt ska det leda till en tryggad kompetensförsörjning inom vård- och omsorg i Örebro län. Slutmålet är god vård och omsorg för länets invånare.

Kontakt

Hanna Tuomisto

Varvne, Lena
0581-816 05
lena.varvne@lindesberg.se

Rektor

Nina Sundberg

Sundberg, Nina
0581-816 14
nina.sundberg@lindesberg.se

Studie- och yrkesvägledare. Koordinator Vård- och omsorgscollege.

Senast uppdaterad