CNC - Skärande bearbetning (Gy)

Inom skärande bearbetning finns nedanstående grund- och fördjupningskurser att välja mellan. Utbildningen planeras och formuleras i en individuell studieplan, där du väljer vilka kurser du vill/behöver läsa.

Utbildningen förbereder för arbete inom skärande bearbetning. Utbildningen vänder sig även till yrkesverksamma som vill öka sitt yrkeskunnande.

Kvinna som utför skärande bearbetning

Om utbildningen

Behörighetskrav
Grundskola - Matematik och Svenska på grundläggande nivå, delkurs 3.

Omfattning
40 veckor

Terminstid
16 augusti 2021-20 maj 2022

Grundkurser

Tillverkningsunderlag 1, 100 p
Produktionsutrustning 1, 100 p
Datorstyrd produktion 1, 100 p
Produktionskunskap 1, 100 p

Fördjupningskurser

Datorstyrd produktion 2, 100 p
Datorstyrd produktion 3, 100 p
CAD/CAM, 100 p
Produktionsutrustning 2, 100 p

Ansökan
Ansökan är öppen 19 april 2021-19 maj 2021. Använd ansökningsblanketten Ansökan till regionalt yrkesvuxPDF

Ansökan ska vara komplett med betyg som styrker behörighet i Svenska och Matematik.

Om du är bosatt i en annan kommun än Lindesberg ska du lämna ansökan till den kommunala vuxenutbildningen i din hemkommun.

Vill du veta mer om utbildningen prata med en av våra studievägledare.

Vad är TeknikCollege?

TeknikCollege är idag Sveriges största samverkansplatform för industriutbildning.

Relaterad information

Ansökan till regionalt yrkesvuxPDF
(Ifyllbar PDF, Acrobat Reader rekommenderas)

Senast uppdaterad