CNC - Skärande bearbetning (Gy)

Inom skärande bearbetning finns nedanstående grund- och fördjupningskurser att välja mellan. Utbildningen planeras och formuleras i en individuell studieplan, där du väljer vilka kurser du vill/behöver läsa.

Utbildningen förbereder för arbete inom skärande bearbetning. Utbildningen vänder sig även till yrkesverksamma som vill öka sitt yrkeskunnande.

Kvinna som utför skärande bearbetning

Om utbildningen

Behörighetskrav
Grundskola - Matematik och Svenska på grundläggande nivå, delkurs 3.

Omfattning
40 veckor

Terminstid
16 augusti 2021-20 maj 2022

Grundkurser

Tillverkningsunderlag 1, 100 p
Produktionsutrustning 1, 100 p
Datorstyrd produktion 1, 100 p
Produktionskunskap 1, 100 p

Fördjupningskurser

Datorstyrd produktion 2, 100 p
Datorstyrd produktion 3, 100 p
CAD/CAM, 100 p
Produktionsutrustning 2, 100 p

Ansökan
Ansökan är öppen och sökbar, använd ansökningsblanketten Ansökan till regionalt yrkesvux Pdf, 687.2 kB, öppnas i nytt fönster..

Ansökan ska vara komplett med betyg som styrker behörighet i Svenska och Matematik.

Om du är bosatt i en annan kommun än Lindesberg ska du lämna ansökan till den kommunala vuxenutbildningen i din hemkommun.

Utbildningen är kostnadsfri men en kostnad för kurslitteratur tillkommer på 700kr, som betalas vid terminstart och som ej kan återbetalas.

Skolan står för utlåning av skyddsutrustning som skyddsskor, hjälm och Skyddskläder.

Vill du veta mer om utbildningen prata med en av våra studievägledare.

Vad är TeknikCollege?

TeknikCollege är idag Sveriges största samverkansplatform för industriutbildning.

Relaterad information

Senast uppdaterad