Vård och omsorg (Gy)

Vård- och omsorgsutbildningen ger dig kunskaper för att kunna arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatri eller funktionsstöd.

Utbildningen omfattas av tre terminer (1,5 år). Termin 1 och 2 består av obligatoriska kurser och termin 3 väljer du en av de fyra olika inriktningarna (akutsjukvård, äldres hälsa och livskvalitet, psykiatri, specialpedagogik).

Under utbildningen varvas teori med APL, arbetsplatsförlagt lärande. Termin 1 och 2 gör du fyra veckor APL inom den kommunala äldreomsorgen. Termin 3 gör du fyra veckor APL inom den inriktning du valt.

Utbildningen är en heltidsutbildning där vi förutsätter att du har tid och möjlighet att studera 40 timmar per vecka.

Förkunskapskrav är slutförd grundskola och lägst betyget E/G i Svenska alternativt Svenska som andraspråk på grundskolenivå.

Kursstart var 24 augusti 2020.

Ansökan till utbildningen är stäng.

Kontakt

Nina Sundberg
nina.sundberg@lindesberg.se
0581-816 14
Vägledare

Senast uppdaterad