Vård och omsorg (Gy)

Vård och omsorgsutbildningen är en språkintensiv utbildning som bedrivs i ett högt tempo. Det är viktigt att du har goda kunskaper i svenska språket och att du under utbildningen har tid och möjlighet att studera 40 timmar per vecka

Från och med augusti 2022 kommer Vård och omsorgsutbildningen vid Masugnen att omfattas av fyra terminer (2 år). Utbildningen följer sedan juli 2021 en ny kursplan där utbildningen har blivit mer omfattande.

Utbildningen omfattas av fyra terminer för att du ska få tid för utbildningens femton kurser och för att du ska få möjlighet att se och möta och vara rustad för de fyra verksamheterna där du efter genomförd utbildning kan söka arbete som undersköterska (Hälso – Sjukvård, Psykiatri, Äldreomsorg och Funktionsstöd).

Från och med hösten 2022 kommer utbildningen varje år att starta i augusti och i januari.

Utbildningen består av 1500 poäng där kurserna Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1a1 är inkluderade för Diplom från Vård och omsorgs College.

Under utbildningen varvas teori med APL (arbetsplatsförlagt lärande). Du kommer under utbildningen att genomföra fyra APL perioder som vardera omfattas av tre/fyra veckor. Du kommer att göra APL inom de fyra områden där du i framtiden kan söka arbete.

Utbildningen är en heltidsutbildning där vi förutsätter att du har tid och möjlighet att studera 40 timmar per vecka.

Förkunskapskrav: Lägst betyget E/G i Svenska/Svenska som andraspråk från grundskolan (åk 9) eller Svenska/Svenska som andraspråk delkurs 4 från Komvux.

Utbildningen börjar
21 augusti 2023

Utbildningen slutar
30 maj 2025

Utbildningens längd
4 terminer

Omfattning
1500 poäng

Studietakt
100%

Ansökan till utbildningen

Ansökan öppnar: 11 april 2023
Ansökan stänger: 12 maj 2023

Kontakt

Nina Sundberg

Sundberg, Nina
0581-816 14
nina.sundberg@lindesberg.se

Studie- och yrkesvägledare. Koordinator Vård- och omsorgscollege.

Senast uppdaterad