Vård och omsorg (Gy)

Vård- och omsorgsutbildningen ger dig kunskaper för att kunna arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatri eller funktionsstöd.

Utbildningen omfattas av tre terminer (1,5 år). Genomförd utbildning ger dig behörighet att söka arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatri eller funktionsstöd.

Under utbildningen varvas teori med APL, arbetsplatsförlagt lärande. Du kommer under utbildningen att genomföra tre APL perioder som vardera omfattas av fyra–fem veckor.

Utbildningen är en heltidsutbildning där vi förutsätter att du har tid och möjlighet att studera 40 timmar per vecka.

Förkunskapskrav är slutförd grundskola och lägst betyget E/G i Svenska alternativt Svenska som andraspråk på grundskolenivå.

Kursstart var 2021-08-23. Ansökningstiden var 19 april-4 juni.

Kontakt

Nina Sundberg
nina.sundberg@lindesberg.se
0581-816 14
Vägledare

Senast uppdaterad