Verkstadsteknisk utbildning

Utbildningen är kostnadsfri och ger dig rätt till aktivitetsstöd som betalas ut av Försäkringskassan. På Arbetsförmedlingens webbplats kan du få mer information om aktivitetsstöd.

Om du vill gå en arbetsmarknadsutbildning kontaktar du en arbetsförmedlare på din lokala Arbetsförmedling. Det är alltid arbetsförmedlaren som avgör vem som får gå en arbetsmarknadsutbildning. På Masugnen finns en arbetsmarknadsutbildning, verkstadsteknisk utbildning. I övrigt finns det fler olika arbetsmarknadsutbildningar hos andra utbildningsanordnare.

Utbildningen är en arbetsmarknadsutbildning i samarbete mellan Masugnen, Arbetsförmedlingen och näringslivet.

Verkstadsteknisk utbildning där du väljer mellan två inriktningar

 • Svets och plåtteknik
 • Skärande bearbetning (CNC)

Förberedande utbildning

2-4 veckor där du får en inblick i vad det innebär att arbeta inom industrin.

Yrkesutbildning

Individuellt upplägg och utbildningslängd beroende av tidigare erfarenheter.

Information om utbildningen

Antagning: Sker via handläggare på arbetsförmedlingen.
Nästa kursstart: Kontinuerligt intag.

Utbildningsinnehåll

 • Ritningsläsning
 • Mätteknik
 • Materialkunskap
 • Maskinelement
 • Kvalitet och arbetsmiljö
 • Produktionstkenik/-ekonomi
 • Lärande i arbete (LIA), sker på företag i regionen

Skärande bearbetning (CNC)

 • Skärande bearbetning i konventionella maskiner
 • CNC-teknik
 • CAD/CAM

Svetsutbildning

 • Svets och plåtteknik

Senast uppdaterad