Nationella prov

Här hittar du datum för nationella prov.

Nationella prov görs alltid i:

  • Engelska 5 och Engelska 6.
  • Svenska 1/Svenska 1 som andra språk.
  • Svenska 3/Svenska 3 som andra språk.
  • Matematik - Alla gymnasiekurser. Tiderna för matematik läggs ut vid behov.

Datum för nationella prov

Information om kurs, provdatum, tid och sal

Kurs

Provdatum

Tid

Sal

Svenska 1, Del B

2023-05-09

8.30-11.30

Smedjan

Svenska 1, Del C

2023-05-15

8.30-12.00

Ässjan

Engelska 5, Del C Writing

2023-04-27

9.00

Ässjan

Engelska 5, Del B Reading/listening

2023-05-05

9.00

Pipan

Svenska som andraspråk 1, Del B

2023-05-09

8.30-11.30

Smedjan

Svenska som andraspråk 1, Del C

2023-05-15

8.30-12.00

Ässjan

Svenska som andraspråk 3

2023-05-09

8.00-12.00

Ässjan

Engelska 6, Del C Writing

2023-04-26

9.00

Ässjan

Engelska 6, Del B Reading/ Listening

2023-05-10

9.00-11.30

Pipan


Samling innan prov

Du måste vara på plats 20 minuter innan provtiden startar.

Förberedande lektioner

Du som läser genom NTI blir inbjuden till förberedande lektioner inför proven i svenska1/svenska som andraspråk 1.

Informationspass

Informationspass för delprov B sker fredagen den 5 maj, klockan 8.30 i Smedjan.

Informationspass för delprov C sker fredagen den 12 maj, klockan 8.30 i Smedjan.

Senast uppdaterad