Regler kring slutprov

Här kan du läsa vilka regler som gäller när du skriver slutprov.

Du som skriver slutprov

 • Placera ytterkläder, väskor och avstängda mobiltelefoner enligt provvaktens anvisningar. Du får inte ta med dem till skrivplatsen.
 • Hjälpmedel som är tillåtna under provtiden finns listade längre ner på sidan.
 • Du får inte använda några läroböcker under provtiden.
 • Det är inte tillåtet att besöka andra hemsidor än provsidan och inte heller gå in på gamla uppgifter.
  • Masugnen/NTI kan kontrollera detta både under och efter provet.
 • Om uppgiften är att skriva en uppsats använder du WordPad.
  • Det är inte tillåtet att använda Microsoft Word.
 • Du ansvarar själv för att spara med jämna mellanrum.
 • När du ser att filen är korrekt uppladdad på provsidan och du har lämnat in uppgifterna - radera filen från datorn och töm papperskorgen på datorns skrivbord.

Tillåtna hjälpmedel

Nedanstående hjälpmedel är endast tillåtna vid slutprov.

Matematikkurser:

 • miniräknare
 • linjal
 • formelblad.

Svenska som andra språk:

 • Tvåspråkig ordlista i bokform.

Senast uppdaterad