Föräldrar emellan

”Föräldrar emellan” är en föreläsningsserie i Lindesbergs kommun som riktar sig till föräldrar med barn och ungdomar i åldern 0–18 år.

Upplägget är inspirerat av ett liknande koncept i Kungsbacka kommun.

- Syftet med föreläsningarna är att ge föräldrar kunskap om barns hälsa, men också stärka föräldrars sociala nätverk och relationer till varandra, berättar Christian Kovik som är en av initiativtagarna och chef för elevhälsan i Lindesbergs kommun.

Alla föreläsningar är helt kostnadsfria. Förutom inbjudna föredragshållare, finns även representanter från olika kommunala verksamheter på plats både före och efter föreläsningarna för att föräldrar skall kunna ta kontakt och diskutera aktuella frågor.

- Föräldraskapet handlar mycket om glädje och stolthet, men också om otillräcklighet och dåligt samvete. En ökad trygghet i föräldrarollen skapar förutsättningar för trygga barn och i förlängningen även ett tryggare samhälle, menar Christian som tillsammans med några lokala samverkanspartners är glad att erbjuda vårens och höstens mötesplatser till föräldar i kommunen.

- Genom ökad kunskap om barnets hälsa och positiva utveckling maximerar vi tillsammans barnets skydd mot ohälsa och sociala problem, säger Christian.

Vid varje tillfälle bjuds det på enklare fika. Det finns också möjlighet till kostnadsfri barnaktivitet i angränsande lokal för ditt/dina barn som är mellan 3-12 år. Endast föranmälan; uppge namn, ålder på barn samt vårdnadshavares namn och telefonnummer. Maila anmälan senast en vecka i förväg till: katarina.wester@svenskakyrkan.se

För mer information om projeket och föreläsningsmaterial, kontakta susann.cederlund@nora.se

Varmt välkommen!

Arrangör: Lindesberg kommun i samverkan med Region Örebro län, Libo,
Lions Lindesberg, Bergslagens sparbank och Svenska kyrkan Linde-Bergslags församling.

Senast uppdaterad 2019-10-18