Avgifter och regler

Under de tider du arbetar, studerar, söker arbete eller är föräldraledig erbjuder vi omsorg om ditt barn och vi behöver din ansökan minst fyra månader i förväg

Lägre avgift för barnomsorg

Vårdnadshavare som pga. coronapandemin haft sina barn hemma från barnomsorgen under perioden 16 november 2020 till den 15 augusti 2021 har kunnat få sin barnomsorgsavgift sänkt.

Möjligheten att göra en ansökan om avgiftsreduktion finns kvar fram till den 15 september 2021.

För att att göra en ansökan om avgiftsreduktion går du till e-tjänsten etjanst.lindesberg.se/coronareduktion Länk till annan webbplats.

Så här mycket lägre avgift kan du få:

 • 1 vecka hemma ger 25% lägre avgift för barnomsorgen
 • 2 veckor hemma ger 50% lägre avgift för barnomsorgen
 • 3 veckor hemma ger 75% lägre avgift för barnomsorgen
 • 1 månad hemma ger 100% lägre avgift för barnomsorgen

Taxa

I Lindesbergs kommun tillämpas maxtaxa. Det innebär att du betalar ditt barns plats oavsett hur mycket eller lite du än kan utnyttja den.

Från 1 augusti det år ditt barn fyller 3 år räknas de första 15 timmarna i veckan som allmän förskola, för de timmarna reduceras avgiften.

Observera att vårdnadshavare till barn som fyllt 3 år, och endast önskar allmän förskola med avgiftsfri placering, har en uppsägningstid på 2 månader innan denna börjar gälla. Anmälningsblankett för detta finns på e-tjänsteportalen, länk nedan.

Ordinarie taxa för förskolan (2021)

Barn

Taxa

1

3% av inkomsten, dock högst 1 510 kronor i månaden.

2

2% av inkomsten, dock högst 1 007 kronor i månaden.

3

1% av inkomsten, dock högst 503 kronor i månaden.

4

Ingen avgift.

Inkomstuppgifter

Inkomstuppgifter ska lämnas samtidigt som du tackar ja till förskoleplatsen. Saknas uppgift om inkomst så debiteras högsta avgift.

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att genomföra en årlig retroaktiv avgiftskontroll. Det kan innebära att du behöver betala in en extra avgift eller att du får tillbaka pengar.

Vad räknas som inkomst?

Exempel på skattepliktiga inkomster är

 • lön
 • a-kassa
 • skattepliktigt vårdbidrag
 • föräldrapenning
 • sjukpenning
 • pension
 • aktivitetsersättning från Försäkringskassan
 • inkomster från eget företag
 • inkomster från försäljning av bostad
 • ränta
 • aktieutdelning.

Allmän förskola - 15 timmar

Från och med hösten det år ditt barn fyller tre år har det rätt till 15 timmar pedagogisk verksamhet i veckan, 525 timmar per år. Verksamheten är avgiftsfri.

Allmänna förskolan följer grundskolans läsårstider.

Senast uppdaterad