Förskolor

Förskolan vänder sig till barn från ett års ålder till de börjar i förskoleklass. På förskolan läggs grunden för ditt barns lärande och utveckling.

I Lindesbergs kommun finns 18 förskolor för barn i åldrarna 1-6 år. Till grund för förskolans verksamhet ligger förskolans läroplan, Lpfö 98 (reviderad 2016) och skollagen.

Vi följer barnens lärprocesser, utveckling och lärande kontinuerligt genom vårt systematiska kvalitetsarbete, för att anpassa och utveckla verksamheten utifrån aktuell barngrupp.

Alla pedagoger utbildas i ICDP, vägledande samspel,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som är ett förhållningssätt som löper som en röd tråd genom hela verksamheten.

Relaterad information

Senast uppdaterad 2018-06-01