Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Lindesbergs kommun logotyp

Grönsiskan

Välkommen till förskolan Grönsiskan!

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet enligt förskolans läroplan (Lpfö98/10)

Vi har delat in barnen i grupper utifrån ålder och minst en pedagog följer barnen från 1 till 5 års ålder. Vi tar tillvara på våra kompetenser på bästa sätt och samarbetar mellan alla avdelningar.

På Grönsiskan får barnen uppleva

 • lek
 • bamsegympa
 • skogen
 • matematik
 • naturvetenskap och teknik
 • språk
 • skapande
 • sång
 • rörelse
 • teater
 • lärplatta
 • IDCP (vägledande samspel).
Kontakta förskolan Grönsiskan

Förskolan Grönsiskan

Björkhyttevägen 67 B och C, 711 33 Lindesberg


Blåklockan

0581-814 76

Gullvivan

0581-814 35

Prästkragen

0581-815 76

Vitsippan

0581-814 79

Smörblomman

0581-814 87

Anna Luth

anna.luth@lindesberg.se

Rektor

0581-833 54


Kontaktinformation

Kommunens växel/reception
Stentäppsgatan 5, Lindesberg
0581-810 00
barn.utbildningsforvaltningen@lindesberg.se

Senast uppdaterad 2019-09-24