Grönsiskan

Välkommen till förskolan Grönsiskan!

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet enligt förskolans läroplan (Lpfö98/10)

Vi har delat in barnen i grupper utifrån ålder och minst en pedagog följer barnen från 1 till 5 års ålder. Vi tar tillvara på våra kompetenser på bästa sätt och samarbetar mellan alla avdelningar.

På Grönsiskan får barnen uppleva

 • lek
 • bamsegympa
 • skogen
 • matematik
 • naturvetenskap och teknik
 • språk
 • skapande
 • sång
 • rörelse
 • teater
 • lärplatta
 • IDCP (vägledande samspel).
Kontakta förskolan Grönsiskan

Förskolan Grönsiskan

Björkhyttevägen 67 B och C, 711 33 Lindesberg


Blåklockan

0581-815 76, 079-060 46 29

Gullvivan

0581-814 79, 079-060 46 30

Prästkragen

0581-814 35, 079-060 46 28

Vitsippan

0581-814 87, 079-060 46 31

Smörblomman

0581-814 76, 079-060 46 27

Anna Luth

anna.luth@lindesberg.se

Rektor

0581-833 54


Kontaktinformation

Kommunens växel/reception

Stentäppsgatan 5, Lindesberg

0581-810 00

barn.utbildningsforvaltningen@lindesberg.se

Senast uppdaterad 2020-09-04