Hagabacken

Välkommen till förskolan Hagabacken!

Enheten

Hagabackens förskola ligger belägen i ett villaområde i Guldsmedshyttan. Som sin närmaste granne har förskolan Hagabackens skola.

Förskolan har 4 avdelningar för barn i åldrarna 1-6 år som heter Delfinen, Fjärilen, Igelkotten och Ugglan. Förutom arbete i respektive arbetslag försöker vi att skapa gemensamma mötessituationer i verksamheten och träffas och har gemensamma aktiviteter tillsammans. Varje morgon och kväll träffas vi på avdelningen Igelkotten där vi går ihop och har gemensamma öppningar och stängningar.

Vi har mycket av vår verksamhet utomhus där vi har en stor gård där vi ofta leker och utforskar vår närmiljö. Vi har också möjlighet att nyttja den närliggande skolgården som erbjuder en variation till förskolegården och dess aktiviteter.

Förskolan har ett mottagningskök och tar emot mat som är lagad på Hagabackens skola.

På Hagabackens förskola finns även Nattviolen som erbjuder kvällsomsorg för barn till de föräldrar som arbetar på obekväm arbetstid.

Arbetssätt/Inriktning

Förskolans förhållningssätt genomsyras av respekt för barnet samt en strävan efter att se det kompetenta barnet i alla situationer - barnet sätts i centrum. Vetgirighet, fantasi, hänsyn och respekt är nyckelord i vår verksamhet.

På Hagabackens förskola ser vi det som viktigt att vi skapar möjlighet för barnen att ta till sig kunskap själva, utrycka sig på flera sätt, lyssna på varandra, utveckla ett nyanserat tänkande, arbeta tillsammans samt utveckla en stark självkänsla.

ICDP, Vägledande samspel är en naturlig del av pedagogernas förhållningssätt och något som är grundläggande i vår verksamhet. Det är ett hälsofrämjande program som ser till de resurser individen har och som kan utvecklas. Genom att utveckla empati och lyhördhet ökar förmågan att respektera och förstå varandra. Det är viktigt för oss att barnen har en trygg tid när de är på förskolan och nära och tillitsfulla relationer är grunden till det och en förutsättning för att utvecklas och lära.

Kontakta förskolan Hagabacken

Förskolan Hagabacken
Elzwiks väg 5, 711 78 Guldsmedshyttan


Igelkotten

0581-846 67

Delfinen

0581-846 66

Fjärilen

0581-846 68

Ugglan

0581-846 72

Malin Agnesdotter

malin.agnesdotter@lindesberg.se
Rektor

0581-846 10


Kontaktinformation

Kommunens växel/reception

Stentäppsgatan 5, Lindesberg

0581-810 00

barn.utbildningsforvaltningen@lindesberg.se

Senast uppdaterad 2020-05-20