Lönngården

Välkommen till förskolan Lönngården!

Lönngården är en förskola med med en avdelning, avdelningen är en syskongrupp. Vi delar vissa lokaler med Rockhammars skola. Rockhammar är en mindre tätort i Lindesbergs kommun.

Gården erbjuder utmaningar för så väl små som stora barn. Förskolan är belägen intill ett skogsområde och ortens elljusspår går strax utanför knuten. På orten finns en fin lekpark som förskolan bruka besöka.

Arbetssätt och inriktning

Utifrån vårt uppdrag och verksamhetsmål skapar vi en verksamhet som ska bidra till att ge barnen förutsättningar att lära, utvecklas och må bra. Vi arbetar med att få barnen att känna trygghet och trivsel samt att få upplevelse av sammanhang och helhet. För att barnen ska kunna stärka sin självkänsla arbetar vi med barns delaktighet och inflytande.

En god lärandemiljö främjar hälsan och i grunden handlar det om att bli sedd och känna sig värdefull. För att barnen på ett naturligt sätt får jobba med hela kroppen och öva dess motorik spenderar vi mycket tid i naturen. I naturen får barnen utifrån sin förmåga möjligheter att pröva förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsmönster.

Förskolans och fritidshemmets verksamhet är samordnad före skolstart på morgonen och efter skoldagens slut.

Kontakta förskolan Lönngården

Förskolan Lönngården
Rockhammars skola, 718 91 Frövi

0581-833 72

Malin Agnesdotter

malin.agnesdotter@lindesberg.se
Förskolechef

0581-833 52

 

Kontaktinformation

Kommunens växel/reception
Stentäppsgatan 5, Lindesberg
0581-810 00

Senast uppdaterad 2019-06-11