Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Lindesbergs kommun logotyp

Omsorg på obekväm arbetstid

Välkommen till Nattviolen!

Nattviolen är Lindesberg kommuns barnomsorg på obekväm omsorgstid. Den finns idag på Tallbackens förskola i centrala Lindesberg, Skogsdungens förskola i Frövi och Hagabackens förskola i Guldsmedshyttan. Nattviolen tar emot barn som är mellan 1-12 år gamla och som är folkbokförda i Lindesbergs kommun.

Omsorg erbjuds då båda vårdnadshavarna har sin huvudsakliga sysselsättning i form av arbete eller studier på kvällar, nätter eller helger. Extra jobb utöver den huvudsakliga sysselsättningen berättigar inte till omsorg på obekväm arbetstid. Det ska finnas ett kontinuerligt behov av omsorg.

De som har behov av omsorg efter kl. 18.00 erbjuds kvällsomsorg under förutsättning att behovet är minst två timmar. Ingen omsorg erbjuds om behov endast finns på morgonen före kl 06.00.

Nattviolen omfattas inte av kommunens platsgaranti inom 4 månader. Placeringar görs i mån av plats. Om platsen ej nyttjas på 2 månader sägs den upp.

Från att komplett inkommen ansökan är inskickad tar det upp till en månad innan plats erhålles.

Vårdnadshavare ansvarar för lämning och hämtning på Nattviolen.

Verksamheten finns på 3 av kommunens förskolor

  • Tallbackens förskola i centrala Lindesberg erbjuder kvälls-, natt- och helgomsorg.
  • Skogsdungens förskola i Frövi erbjuder kvälls-, natt- och helgomsorg.
  • Hagabackens förskola i Guldsmedshyttan erbjuder kvällsomsorg.

Inskolning

Vid inskolning sker ett inskolningssamtal med barn, föräldrar och personal. Inskolningen planeras sedan utifrån barnets behov.

Schemaändringar

Vi behöver ha dina schemaändringar 3 dagar innan för omsorg på vardagskvällar. Om schemaändringen gäller helg behöver vi ha din schemaändring 5 dagar innan, senast måndag klockan 11.00. Använd vår e-tjänst för att göra schemaändringar.

Ansökan

Ansökan till Nattviolen görs via e-post till etjanst-info@lindesberg.se. Där ska även bifogas intyg från arbetsgivare/studieanordnare. Blankett för detta finns nedan.

Kontakta förskolan Nattviolen

Namn, e-post och titel

Telefon

Malin Agnesdotter

malin.agnesdotter@lindesberg.se
Rektor

0581-846 10

Kontaktinformation

Kommunens växel/reception
Stentäppsgatan 5, Lindesberg
0581-810 00
barn.utbildningsforvaltningen@lindesberg.se

Senast uppdaterad 2020-04-06