Nattviolen

Välkommen till Nattviolen!

Efter beslut i barn- och utbildningsnämnden kommer följande regler att gälla för omsorg på obekväm arbetstid från 2020-05-01.

Nattviolen är Lindesberg kommuns barnomsorg på obekväm omsorgstid. Den finns idag på Tallbackens förskola i centrala Lindesberg och på Skogsdungens förskola i Frövi. Nattviolen tar emot barn som är mellan 1-12 år gamla och som är folkbokförda i Lindesbergs kommun.

Omsorg erbjuds då båda vårdnadshavarna har sin huvudsakliga sysselsättning i form av arbete eller studier på kvällar, nätter eller helger. Extra jobb utöver den huvudsakliga sysselsättningen berättigar inte till omsorg på obekväm arbetstid. Det ska finnas ett kontinuerligt behov av omsorg.

Nattviolen omfattas inte av kommunens platsgaranti inom 4 månader. Placeringar görs i mån av plats. Om platsen ej nyttjas på 2 månader sägs den upp.

Vårdnadshavare ansvarar för lämning och hämtning på Nattviolen.

Verksamheten finns på 2 av kommunens förskolor

  • Tallbackens förskola i centrala Lindesberg erbjuder kvälls-, natt- och helgomsorg. Öppnar 13.30 på vardagar.
  • Skogsdungens förskola i Frövi erbjuder kvälls-, natt- och helgomsorg.

Ansökan

Ansökan till Nattviolen görs via e-tjänst för barnomsorg. Där ska även bifogas intyg från arbetsgivare/studieanordnare, samt arbetsschema. Vid inskolning sker ett inskolningssamtal med barn, föräldrar och personal. Inskolningen planeras sedan utifrån barnets behov.

Gäller från 2020-05-01. Till dess, kontakta rektor för Nattviolen.

Schemaändringar

Vi behöver ha dina schemaändringar 3 dagar innan för omsorg på vardagskvällar. Om schemaändringen gäller helg behöver vi ha din schemaändring 5 dagar innan, senast måndag klockan 11.00. Använd vår e-tjänst för att göra schemaändringar.

Kontakta förskolan Nattviolen

Namn, e-post och titel

Telefon

Malin Agnesdotter

malin.agnesdotter@lindesberg.se
Rektor

0581-846 10

Kontaktinformation

Kommunens växel/reception
Stentäppsgatan 5, Lindesberg
0581-810 00
barn.utbildningsforvaltningen@lindesberg.se

Senast uppdaterad 2020-02-18