Stadsskogen

Välkommen till förskolan Stadsskogen!

Stadsskogens förskola består av fyra avdelningar

  • Månen och Solen med barn i åldrarna 1-3
  • Stjärnan och Kometen med barn i åldrarna 3-6.

Avdelningarna arbetar nära varandra och vi hjälps alltid åt när det behövs. Vi har ett tillagningskök som lagar våra måltider på plats. Vår utemiljö är fantastiskt bra och ger möjligheter till variation i leken och upptäckarglädje.

På Stadsskogen finns engagerad personal och en samsyn på uppdraget. Vi erbjuder barnen en varierad undervisning som utgår från läroplanen. Vi jobbar efter ett gemensamt förhållningssätt, ICDP, som all ordinarie personal utbildats i. ICDP är ett hälsofrämjande program med syftet att öka förståelse och respekt gentemot varandra, genom utveckla lyhördhet och empati.

Kontakta förskolan Stadsskogen

Förskolan Stadsskogen
Daghemsvägen 4, 711 35 Lindesberg


Solen

0581-812 77

Månen

0581-812 74

Stjärnan

0581-812 76

Kometen

0581-812 75

Elionor Pettersson

elionor.pettersson@lindesberg.se
Rektor

0581-814 50


Kontaktinformation

Kommunens växel/reception

Stentäppsgatan 5, Lindesberg

0581-810 00

barn.utbildningsforvaltningen@lindesberg.se

Senast uppdaterad 2019-09-24