Maten i förskolan

Maten i förskolan är inte bara viktig för att barnen ska orka leka och lära, utan också för att ge en grund för goda matvanor resten av livet. Dessutom möjliggör maten i förskolan en mer jämlik hälsa eftersom alla barn ges samma möjligheter till hälsosamma matvanor.

Maten och måltiderna kan även användas som pedagogiskt material för att på ett lekfullt sätt förstå exempelvis kultur, naturvetenskap och geografi. Till grund för de måltider som tillagas för kommunens förskolor ligger Livsmedelsverkets rekommendationer "Bra måltider i förskolan".

I kommunens förskolor finns elva tillagningskök och fyra mottagningskök. Köken har samma lunchrecept men kan själva styra när de serverar de olika rätterna. Maten är näringsberäknad enligt de nordiska näringsrekommendationerna och specialkost erbjuds till dem som behöver det.

Måltidspersonalen serverar även frukost och mellanmål och förskolepersonal äter tillsammans med barnen. Vi eftersträvar att i så stor utsträckning som möjligt tillaga maten från grunden och jobbar för att minska matsvinnet och matens miljöpåverkan. I dagsläget består 34 procent av maten av ekologiska livsmedel.

Vi arbetar ständigt för att utveckla och förbättra maten i förskolan, bland annat finns ett kostråd där måltidspersonal och skolpersonal möts för att utveckla måltiderna.

Du är välkommen att höra av dig om du har några synpunkter, idéer eller funderingar gällande maten i förskolan.

Senast uppdaterad 2018-06-01