Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Lindesbergs kommun logotyp

Björkhagaskolan

Välkommen till Björkhagaskolan

Björkhagaskolan ligger centralt i ett bostadsområde med blandad bebyggelse. Det finns närhet både till stadens centrum och natursköna omgivningar.

Skolan har cirka 500 elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Verksamheten har även fritidshem för alla åldrar. På skolan finns också Tuvan, en kommunövergripande verksamhet för elever med diagnos autism.

På Björkhagaskolan arbetar vi utifrån elevernas skolresultat. Dessa ligger till grund för att utveckla undervisningen. Med höga förväntningar på elevernas förmåga att lyckas tar vi ansvar för elevernas lärande.

Vi är stolta över vår goda anda, vår vi-känsla och att vi alla hjälps åt för att få eleverna att lyckas maximalt. Det, personalens professionella engagemang samt föräldrars stöd, bidrar till elevernas trygghet och lärande.'

Björkhagaskolans prioriterade mål läsåret 2019-2020


Ökad måluppfyllelse i läsa, skriva, räkna

genom att

  • skolans val är läsa, skriva, räkna
  • STL används i undervisningen.

Ökat ansvar för omtanke om varandra

genom att

  • pedagoger och elever arbetar tillsammans för ett gott språkbruk.
Kontakta Björkhagaskolan

Björkhagaskolan

Björkhyttevägen 47, 711 33 Lindesberg


Årskurs F

0581-815 50, 079-060 45 10

Årskurs 1

0581-815 52, 079-060 45 12

Årskurs 2

070-619 17 96

Årskurs 3

0581-815 51, 079-060 45 11

Årskurs 4

0581-814 96

Årskurs 5

0581-814 94

Årskurs 6

0581-814 95

Tuvan

0581-815 84Fritids F

0581-812 73

Fritids 1-2

0581-814 25

Fritids 3-6, fritidsgård

0581-815 63Lena Warvne

lena.warvne@lindesberg.se

Rektor

Ansvarsområde: Tuvan, åk 2-3

0581-814 23, 072-201 14 23

Sandra Marcusson

sandra.marcusson@lindesberg.se

Biträdande rektor

Ansvarsområde: F-klass, åk 1

0581-815 45, 076-052 04 56

Ingela Hindemith

ingela.hindemith@lindesberg.se

Biträdande rektor

Ansvarsområde: Åk 4-6

0581-815 56, 073-600 32 65


Kontaktinformation

Kommunens växel/reception
Stentäppsgatan 5, Lindesberg
0581-810 00
barn.utbildningsforvaltningen@lindesberg.se

Senast uppdaterad 2020-03-10