Brotorpsskolan Norra

Välkommen till Brotorpsskolan Norra!

Brotorpsskolan är en F-6 skola med ungefär 470 elever. Skolan är just nu uppdelad på två enheter Brotorpsskolan Norra och Brotorpsskolan Södra. Här på Brotorpsskolan Norra finns årskurserna F-3 och på Brotorpsskolan Södra finns årskurs 4-6. Skolan är treparallellig och avdelningarna har namn efter ädelstenar, Månstenen, Solstenen och Rubinen. Pärlan är arbetslaget där specialpedagog, speciallärare och sva-lärare ingår. Opalen är namnet på det arbetslag som tillhör särskolan. På Månstenen, Solstenen och Rubinen har vi våra fritidshem.

Hos oss står ditt barns lärande och trygghet i centrum. Det innebär att vi aktivt strävar efter att skapa en trygg miljö där alla elever ges möjlighet att utvecklas maximalt. På Brotorpsskolan är respekt, omtanke och höga förväntningar grundläggande värden. För oss är det viktigt att alla elever och föräldrar ska känna sig både trygga och välkomna.

I Lindesbergs kommun arbetar vi tillsammans utifrån ledorden Lärande, Omtanke och Ansvar. För oss på Brotorpsskolan innebär det att

  • Lärandet utgår från en lärarledd undervisning och ett formativt arbetssätt. Vi strävar efter att vara en inkluderande skola där alla deltar och via dialog utvecklar varandras lärande.
  • Brotorpsandan bygger på omtanke där trygghet, gemenskap och goda relationer är viktiga ledord. Vi strävar efter att alla elever ska känna sig trygga, ha bra arbetsfokus och uppnå en god måluppfyllelse.
  • Skolan ansvarar för att eleverna får förutsättningar som krävs för en lyckad skolgång och maximal kunskapsutveckling. Skolan arbetar för och uppmuntrar alla elever att ta ansvar för sitt eget lärande genom tydlig återkoppling och ett framåtsyftande arbetssätt. Med eget ansvar växer lärandet.

Mål för Brotorpsskolan läsåret 2020-2021

  • Trygghet och trivsel - Alla elever ska känna sig trygga och trivas på Brotorpsskolan.
  • Maximal kunskapsutveckling för alla elever - Under läsåret ser vi en förbättrad måluppfyllelse och en god progression hos alla elever på Brotorpsskolan.

Kontakta Brotorpsskolan Norra

Ruddammsgatan, 711 34 Lindesberg

Månstenen: 0581-814 74 (arbetsrum) 0581-814 43 (fritids)

Solstenen: 0581-814 67 (arbetsrum) 0581-814 60 (fritids)

Rubinen: 0581-814 54 (arbetsrum) 0581-814 55 (fritids)

Opalen: 0581-814 41

Pärlan: 0581-811 72

Köket: 0581-814 45

Rektor

Anna Unosson

anna.unosson@lindesberg.se

0581-814 58

Biträdande rektor

Yasmine Svartling

yasmine.svartling@lindesberg.se

0581-814 44

Kontaktinformation

Kommunens växel/reception

Stentäppsgatan 5, Lindesberg

0581-810 00

barn.utbildningsforvaltningen@lindesberg.se

Senast uppdaterad 2020-09-29