Brotorpsskolan Södra

Välkommen till Brotorpsskolan Södra!

Brotorpsskolan är en F-6 skola med ungefär 470 elever. Skolan är just nu uppdelad på två enheter Brotorpsskolan Norra och Brotorpsskolan Södra. Brotorpsskolan Södra ligger i Lindesbergs absoluta centrum, men trots det har vi nära till naturen. Enkelt och snabbt kan vi ta oss till både skog och sjö, vilka ligger på gångavstånd från vår skola. På Brotorpsskolan Södra har vi cirka 200 elever i skolår 3-5 samt särskola år 1-10. Vi har ett fritidshem som heter Delfinen. Antalet vuxna som arbetar på skolan är ca 35 personer.

Hos oss står ditt barns lärande och trygghet i centrum. Det innebär att vi aktivt strävar efter att skapa en trygg miljö där alla elever ges möjlighet att utvecklas maximalt. På Brotorpsskolan är respekt, omtanke och höga förväntningar grundläggande värden. För oss är det viktigt att alla elever och föräldrar ska känna sig både trygga och välkomna.

I Lindesbergs kommun arbetar vi tillsammans utifrån ledorden Lärande, Omtanke och Ansvar. För oss på Brotorpsskolan innebär det att:

  • Lärandet utgår från en lärarledd undervisning och ett formativt arbetssätt. Vi strävar efter att vara en inkluderande skola där alla deltar och via dialog utvecklar varandras lärande.
  • Brotorpsandan bygger på omtanke där trygghet, gemenskap och goda relationer är viktiga ledord. Vi strävar efter att alla elever ska känna sig trygga, ha bra arbetsfokus och uppnå en god måluppfyllelse.
  • Skolan ansvarar för att eleverna får förutsättningar som krävs för en lyckad skolgång och maximal kunskapsutveckling. Skolan arbetar för och uppmuntrar alla elever att ta ansvar för sitt eget lärande genom tydlig återkoppling och ett framåtsyftande arbetssätt. Med eget ansvar växer lärandet.

Mål för Brotorpsskolan läsåret 2019-2020

  • Trygghet och trivsel
    Alla elever ska känna sig trygga och trivas på Brotorpsskolan.
  • Maximal kunskapsutveckling för alla elever
    Under läsåret ser vi en förbättrad måluppfyllelse och en god progression hos alla elever på Brotorpsskolan.
Kontakta Brotorpsskolan Södra

Brotorpsskolan Södra

Kvarngatan 6, 711 30 Lindesberg


Årskurs 3

0581-814 38

Årskurs 4-5

0581-814 51

Fritidsavdelning Delfinen

0581-812 87

Specialpedagog

0581-814 65Bengt Johansson

bengt.johansson@lindesberg.se

Rektor

0581-814 44

Sofia Fredriksson

sofia.fredriksson@lindesberg.se

Biträdande rektor

0581-812 78


Kontaktinformation

Kommunens växel/reception
Stentäppsgatan 5, Lindesberg
0581-810 00

Senast uppdaterad 2019-09-02