Fröviskolan

Välkommen till Fröviskolan!

En lagom stor skola belägen vid sjön Väringen, endast 3 mil från Örebro och med mycket goda förbindelser. Fröviskolan är en F-9 skola med totalt 530 elever. Årskurs F-6 har två klasser i varje årskurs fördelat på tre arbetslag. Till varje arbetslag hör ett fritidshem. Årskurs 7-9 har tre klasser i varje årskurs fördelat på tre arbetslag.

Skolan leds av ett team bestående av två rektorer och en biträdande rektor. Vi har ett väl fungerade elevhälsoteam med kurator, specialpedagog, skolpsykolog samt skolsköterska.

Det är era barn och ungdomar som är vår framtid. Deras nyfikenhet, talang och drömmar vill vi ta vara på! Astronauter, statsministrar och nobelpristagare - alla ska de komma ihåg Fröviskolan som den plats där de fick blomma ut, där de blev utmanade och uppmuntrade till att pröva sina vingar.

Med värme och struktur samt ett positivt förhållningsätt arbetar vår skickliga personal för att möta varje elev.

Fröviskolan präglas av Lärande, Omtanke och Ansvar

Hos oss innebär det ett forskningsbaserat undervisningssätt med eleven i centrum. Vi lyfter det positiva hos eleven, ser möjligheter. Vi strävar efter att få eleven att våga anta utmaningar och att inse att övning ger färdighet. Eleven ska få en tilltro till sin egen förmåga. Positivt klimat ger trygghet.

Kontakta Fröviskolan

Fröviskolan

Centralvägen 67, 718 31 Frövi


Viken

0581-833 27 (arbetsrum/fritids)

Åsen

0581-833 18 (arbetsrum/fritids)

Bron

0581-833 13 (arbetsrum)

0581-833 29 / 076-725 76 37 (fritids)

Udden

070-732 20 28 (fritids)

Flotten

0581-833 20 (fritids)

Bryggan, åk 7

0581-833 11

Stranden, åk 8

0581-833 07

Piren, åk 9

0581-833 09

Gretha Åström
gretha.astrom@lindesberg.se
Rektor, åk F-6

0581-833 26

Åsa Norgren
asa.norgren@lindesberg.se
Rektor, åk 7-9

0581-833 44

Ismo Mäkiranta

ismo.makiranta@lindesberg.se

Biträdande rektor, åk F-9

0581-833 25


Kontaktinformation

Kommunens växel/reception

Stentäppsgatan 5, Lindesberg

0581-810 00

barn.utbildningsforvaltningen@lindesberg.se

Senast uppdaterad 2020-09-08