Ramshyttans skola

Välkommen till Ramsyttans skola!

Ramshyttans skola präglas av lärande, omtanke och ansvar

Här har vi eleven i fokus och arbetar tillsammans för att skapa den bästa skolan. Lärandet sker i skolan såväl som på fritidshemmet.

Vi utgår alltid från omtanke till eleven och elevens behov. De utmaningar vi möter i verksamheterna löser vi alltid med elevens bästa i centrum.

På vår lilla skola är god samverkan inom skolan och med hemmet en förutsättning för verksamhetens utveckling. Vi har ett gemensamt ansvar för att skolan är en plats där elever och personal känner sig trygga och trivs så att förutsättningar för lärande blir optimala.

Ramshyttans skola och fritids omfattar ca 25 barn i skolan och ca 15 barn inskrivna i fritidsverksamheten. Enheten präglas av sin omedelbara närhet till naturen där mycket av inspiration och innehåll hämtas till verksamheten. Vi har en fin skolmiljö som inbjuder till aktiviteter och undervisning. Vi har tillgång till naturen och bygdens historia blir en del av vår dag på ett naturligt vis. Vår arbetsmiljö jobbar vi ständigt med att förbättra för att kunna ge våra elever de bästa förutsättningarna att möta morgondagens vardag och känna sig nöjda över sin skola.

Kontakta Ramshyttans skola

Ramshyttans skola

Harald Erikssons väg 11, 711 98 Ramsberg


Linda Persson

linda-karin.persson@lindesberg.se

Rektor

0581-846 60

Skola och fritidshem

079-060 46 90

 

Kontaktinformation

Kommunens växel/reception
Stentäppsgatan 5, Lindesberg
0581-810 00

Senast uppdaterad 2019-01-10