Vedevågs skola

Välkommen till Vedevågs skola!

Vedevågs skola är en F-5 skola med ca 80 elever. På Vedevågs skola finns en fritidsavdelning med barn i åldern 6-9 år. På skolan finns också en fritidsgård som är öppen en kväll i veckan dit vi välkomnar elever från årskurs 4-9.

Vedevågs skola präglas av lärande, omtanke och ansvar. Hos oss innebär det att eleverna i skolan och på fritidshemmet möts av värme och glädje samt en tydlig struktur och välavvägda krav. Vi arbetar tillsammans för att skapa en trygg miljö där eleverna får möjlighet att utveckla en stark självkänsla, bygga en positiv självbild och utvecklas till hänsynsfulla och ansvarstagande individer.

På Vedevågs skola ser vi olikheter som en tillgång, något som berikar och hjälper oss att utvecklas. Vi har en tro på att alla elever kan lyckas. Eleverna känner att vi vill dem väl, att vi finns där för att hjälpa varje elev att nå sin maximala kunskapsutveckling.

Skolledning

Som rektor på Vedevågs skola vill jag vara med och skapa en trygg och positiv miljö där både personal och elever trivs och mår bra. För att kunna göra det arbetar jag aktivt med personal och elever och är väl insatt i den dagliga verksamheten. Min dörr står alltid öppen, för personal likväl som för elever och föräldrar. Jag är övertygad om att god kommunikation är en av nycklarna till framgång och jobbar därför för att kommunikationen på skolan ska präglas av tydlighet, öppenhet och ärlighet.

Kontakta Vedevågs skola

Vedevågs skola

Kvarnbackavägen 1, 711 72 Vedevåg

0581-890 01

Åsa Norgren

asa.norgren@lindesberg.se

Rektor

0581-890 00

Kontaktinformation

Kommunens växel/reception
Stentäppsgatan 5, Lindesberg
0581-810 00

Senast uppdaterad 2019-08-14