Läsårstider, lov och ledigheter

Ledighet för elev

Om ditt barn måste vara ledigt från skolan ska du ansöka om detta. Ansökan lämnas till skolan i god tid före ledigheten.

Ersätt missad kunskap

Skolplikten i Sverige motsvaras av elevens rätt till utbildning. Skolpliktig elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Endast om det finns synnerliga skäl får rektor bevilja längre ledighet (7 kap 18 § skollagen).

Du som vårdnadshavare har det yttersta ansvaret för ditt barns skolgång.

Läsårstider

Nedan hittar du gällande läsårstider.

Läsåret 2018-2019

Höstterminen 2018


20 augusti

Terminsstart

19 september

Studiedag

29 oktober-

2 november

Läslov

7 december

Studiedag

20 december

Terminsavslutning

Vårterminen 2019


7 januari

Studiedag

8 januari

Terminsstart

18 februari-
22 februari

Sportlov

13 mars

Studiedag

23 april-
26 april

Påsklov

24 maj

Studiedag

31 maj

Lovdag

7 juni

Lovdag

14 juni

Skolavslutning

 

Läsåret 2019-2020

Höstterminen 2019


20 augusti

Terminsstart

18 september

Studiedag förskola och grundskola

20 september

Studiedag gymnasieskola

28 oktober-

1 november

Läslov

6 december

Studiedag

19 december

Terminsavslutning

Vårterminen 2020


7 januari

Studiedag

8 januari

Terminsstart

17 februari-
21 februari

Sportlov

30 mars

Studiedag

14 april-
17 april

Påsklov

29 majStudiedag

22 maj

Lovdag

12 juni

Skolavslutning

Senast uppdaterad 2019-06-03