Läsårstider, lov och ledigheter

Ledighet för elev

Om ditt barn måste vara ledigt från skolan ska du ansöka om detta. Ansökan lämnas till skolan i god tid före ledigheten.

Ersätt missad kunskap

Skolplikten i Sverige motsvaras av elevens rätt till utbildning. Skolpliktig elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Endast om det finns synnerliga skäl får rektor bevilja längre ledighet (7 kap 18 § skollagen).

Du som vårdnadshavare har det yttersta ansvaret för ditt barns skolgång.

Läsårstider 2020-2021

Höstterminen 2020


18 augusti

Terminsstart

21 september

Studiedag

26 oktober-

30 oktober

Läslov

8 december

Studiedag

22 december

Terminsavslutning

Vårterminen 2021


11 januari

Studiedag (ej förskola)

12 januari

Terminsstart

22 februari-
26 februari

Sportlov

17 mars

Studiedag

6 april-
9 april

Påsklov

27 maj

Studiedag

11 juni

Skolavslutning


Senast uppdaterad 2020-09-04