Läsårstider, lov och ledigheter

Ledighet för elev

Om ditt barn måste vara ledigt från skolan ska du ansöka om detta. Ansökan lämnas till skolan i god tid före ledigheten.

Ersätt missad kunskap

Skolplikten i Sverige motsvaras av elevens rätt till utbildning. Skolpliktig elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Endast om det finns synnerliga skäl får rektor bevilja längre ledighet (7 kap 18 § skollagen).

Du som vårdnadshavare har det yttersta ansvaret för ditt barns skolgång.

Läsårstider

Nedan hittar du gällande läsårstider.

Studiedagarnas placering är preliminära och beslutas slutgiltigt efter att datum för nationella prov fastställts.

Läsåret 2018-2019

Höstterminen 2018


20 augusti

Terminsstart

19 september

Studiedag

29 oktober-

2 november

Läslov

7 december

Studiedag

20 december

Terminsavslutning

Vårterminen 2019


7 januari

Studiedag

8 januari

Terminsstart

18 februari-
22 februari

Sportlov

13 mars

Studiedag

23 april-
26 april

Påsklov

24 maj

Studiedag

31 maj

Lovdag

7 juni

Lovdag

14 juni

Skolavslutning

 

Läsåret 2019-2020

Höstterminen 2019


20 augusti

Terminsstart

18 september

Studiedag

28 oktober-

1 november

Läslov

6 december

Studiedag

19 december

Terminsavslutning

Vårterminen 2020


? januari

Studiedag

8 januari

Terminsstart

17 februari-
21 februari

Sportlov

? mars

Studiedag

14 april-
17 april

Påsklov

? majStudiedag

22 maj

Lovdag

12 juni

Skolavslutning

Studiedagarnas placering 2019-2020 är preliminära och beslutas slutgiltigt efter att datum för nationella prov fastställts.

Relaterad information

Läsårstider för elever och lärare som pdf, för nedladdning och utskrift.

2018-2019PDF

2019-2020PDF

Ansökan om ledighet för elevöppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2018-08-02