Läsårstider, lov och ledigheter

Ledighet för elev

Om ditt barn måste vara ledigt från skolan ska du ansöka om detta. Ansökan lämnas till skolan i god tid före ledigheten.

Ersätt missad kunskap

Skolplikten i Sverige motsvaras av elevens rätt till utbildning. Skolpliktig elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Endast om det finns synnerliga skäl får rektor bevilja längre ledighet (7 kap 18 § skollagen).

Du som vårdnadshavare har det yttersta ansvaret för ditt barns skolgång.

Läsårstider 2020-2021

Höstterminen 2020

Terminsstart: 18 augusti
Terminsavslutning: 22 december

Studiedagar: 21 september och 8 december

Läslov: 26 oktober - 30 oktober

Vårterminen 2021

Terminsstart: 12 januari
Skolavslutning: 11 juni

Studiedagar: 11 januari (ej förskola), 17 mars, 27 maj

Sportlov: 22 februari - 26 februari

Påsklov: 6 april - 9 april

Senast uppdaterad 2020-09-28