Kommunens aktivitetsansvar

Lindesbergs kommun har ansvar att söka upp och erbjuda unga olika stöd för att återuppta studier eller för att närma sig arbetsmarknaden. Det kallas för kommunens aktivitetsansvar.

Är du 16-19 år och utan sysselsättning?

Då kan du få hjälp av kommunens aktivitetsansvar (KAA).

För att kunna veta vilken väg som är rätt för dig, startar arbetet med en kartläggning över vad du gjort, vad du behöver och mot vilket mål du vill sträva. Tillsammans tittar vi på olika möjligheter utifrån dina förutsättningar. Vi hjälper dig att komma igång och hitta en väg framåt, antingen tillbaka till skolan eller någon annan väg som passar dig.

Det här gäller även för dig som slutar gymnasieskolan utan examen innan du fyllt 20 år.

Även föräldrar är välkomna att höra av sig!

Kontakt

Katarina Doverud

katarina.doverud@lindesberg.se

076-723 46 39

Senast uppdaterad 2020-09-18